Kanał: alfaTV

Metryczka

  • Widownia: 6026
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: BRM
  • Montaż: BRM
  • Realizacja: BRM

Opis

UWAGA! W filmie dostępne są napisy (przycisk CC w prawym dolnym rogu filmu).

04:16.000 --> 4:18.000
Minęła godzina trzynasta

04:23.000 --> 04:24.000
Jest już lista?

04:28.000 --> 04:29.000
Minęła godzina trzynasta

04:30.000 --> 04:33.000
Witam wysoką rady, wszystkich obecnych

04:34.000 --> 04:35.000
Wysoka rado

04:37.000 --> 04:40.000
Otwieram trzynastą sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Żninie

04:41.000 --> 04:44.000
Pozwolicie, że, bo to dynamicznie się dzisiaj dzieje

04:51.000 --> 04:52.000
Czternaście

04:53.000 --> 04:57.000
I stwierdzam, że na ustawową liczbę dwudziestu jeden radnych

04:58.000 --> 05:00.000
W sesji bierze udział czternastu radnych

05:01.000 --> 05:04.000
To jest sześćdziesiąt siedem procent

05:05.000 --> 05:08.000
Czyli wystarczająca liczba do podejmowania prawomocnych uchwał

05:09.000 --> 05:13.000
Zgodnie z artykułem 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o

05:14.000 --> 05:17.000
samorządzie gminnym

05:18.000 --> 05:20.000
Serdecznie witam panie, panów radnych

05:20.200 --> 05:24.000
Zastępcę Burmistrza Żnina

05:24.500 --> 05:26.000
Panią Halinę Rosiak-Kozłowską

05:26.000 --> 05:28.000
i współpracowników 

05:29.000 --> 05:30.000 
Witam sołtysów

05:31.000 --> 05:32.000
I przewodniczących zarządów Rad Osiedli

05:32.000 --> 05:34.000
I pozostałe osoby obecne na sali

05:35.100 --> 05:36.000
I media jeżeli są

05:42.100 --> 05:43.000
Panie i Panowie Radni

05:44.000 --> 05:50.000
Otrzymaliście Państwo materiały na dzisiejszą trzynastą Sesję nadzwyczajną

05:51.000 --> 05:52.000
Jeden punkt porządku obrad

05:53.000 --> 05:55.000
To jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

05:55.500 --> 06:03.000
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

06:03.500 --> 06:07.000
I ten jeden punkt dzisiaj procedujemy

06:07.000 --> 06:11.000
Proszę Panią Burmistrz o przedstawienie propozycji uchwały

06:16.000 --> 06:17.000
Panie Przewodniczący, wysoka rado

06:18.000 --> 06:22.000
Projekt tej uchwały ma na celu zmiany porządkujące polegające na

06:22.000 --> 06:26.000
wprowadzeniu korekt jednostek redakcyjnych w niniejszej uchwale

06:27.000 --> 06:31.000
oraz unormowaniu zapisów w zakresie wysokości funduszu wskazywanej

06:32.000 --> 06:34.000
w uchwale budżetowej Gminy Żnin

06:35.000 --> 06:39.000
Wysokość funduszu nagród dla nauczycieli ujęta jest w budżecie Gminy Żnin

06:40.000 --> 06:44.000
W planach wydatków jednostek oświatowych na dany rok budżetowy

06:45.000 --> 06:49.000
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest jak najbardziej zasadne

06:52.000 --> 06:53.000
Dziękuję bardzo

06:54.000 --> 06:55.000
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby do projektu uchwały się odnieść?

06:56.000 --> 06:57.000
Zgłasza się Pani Radna Maria Błońska

06:57.500 --> 07:00.000
Udzielam głosu

07:01.000 --> 07:03.000
Panie Przewodniczący, szanowna rado, Pani Burmistrz

07:03.500 --> 07:08.000
Ja bym miała pytanie

07:08.500 --> 07:13.000
po co wprowadzone są te zmiany

07:15.000 --> 07:27.000
i czy nie ma tu zamiaru utopić pieniążków dla nauczycieli biorących udział w strajku

07:32.000 --> 07:38.000
i czy to nie jest rozszerzanie za dużo kompetencji burmistrza, dziękuję

07:39.000 --> 07:42.000
Dziękuję bardzo, poproszę o odpowiedź

07:45.000 --> 07:48.000
Ja zupełnie bym rozdzieliła te dwie sprawy

07:48.000 --> 07:50.000
Strajk nauczycieli już poza nami

07:50.200 --> 07:52.900
W ogóle nie mówimy o rekompensatach za strajk

07:53.400 --> 07:59.000
Natomiast, proszę Państwa, zbliża się Dzień Edukacji Narodowej

08:00.000 --> 08:06.000
I jak co roku, po prostu, przyznajemy nagrody nauczycielom

08:07.000 --> 08:10.900
Tylko i wyłącznie ta uchwała, ten projekt, ma to na myśli

08:11.000 --> 08:14.000
natomiast w ogóle nie mówi tutaj o

08:14.000 --> 08:22.000
jakiejkolwiek rekompensacie za czas strajku

08:22.500 --> 08:23.500
Dziękuję

08:24.000 --> 08:27.000
Przepraszam, zgłaszał się Pan Radny Dariusz Kaźmierczak

08:27.500 --> 08:29.500
Udzielam głosu

08:31.000 --> 08:34.000
Wysoka rado

08:34.500 --> 08:36.500
Bardzo proszę o włącznie mikrofonu

08:37.000 --> 08:42.000
Wysoka rado, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz

08:43.500 --> 08:47.000
Miałem dzisiaj nie zabrać głosu, ale po Pani wypowiedzi

08:48.000 --> 08:55.000
cały czas uważam, że w tym urzędzie w ogóle nie ma fachowców ani nie wiemy

08:57.000 --> 08:59.000
co przygotowujecie, ani nad czym głosujemy 

08:59.100 --> 09:02.900
Jak się czyta w punkcie czwartym otrzymuje brzmienie paragraf trzeci ustęp pierwszy

09:03.000 --> 09:12.900
nagrody o których mowa w paragrafie drugim ustęp przyznawane są z okazji Edukacji Narodowej

09:13.000 --> 09:18.000
i jeszcze myślałem, że to chodzi o to, że ta uchwała

09:19.000 --> 09:21.000
jest tak nadzwyczajna, jak wiele rzeczy tu jest nadzwyczajnych

09:22.000 --> 09:24.000
że ona, no, działa w przyszłość

09:25.000 --> 09:29.000
ale jak Pani w swoich słowach uargumentowała, że nadchodzi

09:30.000 --> 09:32.000
Dzień Edukacji Narodowej to i jest niezbędna ta uchwała

09:33.000 --> 09:36.900
Zawsze bym prosił pamiętać, że ja jeszcze jestem w tej radzie 

09:37.000 --> 09:46.000
Poświęciłem około... wielu lat zawodowo i społecznie

09:46.500 --> 09:50.000
w pracy samorządowej i takie uchwały

09:51.000 --> 09:53.000
zgodnie co jest zapisane

09:53.500 --> 09:57.500
są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym i one dopiero obowiązują

09:58.500 --> 09:59.500
w ciągu czternastu dni

10:00.000 --> 10:02.400
i taka, ta uchwała, może będzie za dwa miesiące

10:02.500 --> 10:05.000
może za miesiąc, a może za trzy miesiące

10:06.000 --> 10:07.000
Ja nie wiem kiedy ogłoszą w Dzienniku Urzędowym

10:07.500 --> 10:09.000
ale dopiero od ogłoszenia jest czternaście dni

10:09.500 --> 10:13.000
a Święto Edukacji Narodowej mamy prawie za czternaście dni

10:14.000 --> 10:18.000
czyli ta uchwała jest bezprzedmiotowa z tego, co pani uzasadnia

10:20.000 --> 10:22.000
Nasuwa się inna sytuacja

10:24.000 --> 10:25.500
Jak ja już widzę, w uchwale

10:27.000 --> 10:30.000
Myślę, że to ulegnie przez nadzór wykreśleniu, podzieleniu

10:31.000 --> 10:38.000
20% nagród - Burmistrz Żnina, 80% środków na nagrody - dyrektor

10:38.500 --> 10:45.000
a w budżecie nie przestawia nam się w ogóle kwot przyznawanych na nagrody

10:46.000 --> 10:48.000
jest to wszystko związane z płacami tylko

10:51.000 --> 10:53.000
jeżeli tu jest forma ukrycia

10:53.500 --> 10:55.500
ja nie chcę wchodzić w kompetencję nauczycieli

10:55.600 --> 10:58.000
nie chcę w ich gorycz wchodzić, że im nie zapłacono, czy zapłacono

11:01.000 --> 11:03.000
tylko jeżeli mają wszyscy otrzymać równo

11:03.200 --> 11:07.000
bo tak jest to gdzieś tam pocztą pantoflową

11:07.100 --> 11:09.200
to ja się chce dowiedzieć, ile dostaną ci nauczyciele

11:09.300 --> 11:12.000
którzy chodzili do pracy, oprócz tego, że dostali wynagrodzenie

11:12.500 --> 11:16.000
czy też dostaną po dwa i pół tysiąca in-plus

11:16.500 --> 11:24.000
czy dostaną Ci co nie chodzili do pracy dostaną dwa i pół a ci co chodzili do pracy nie dostaną tej nagrody burmistrza

11:25.000 --> 11:26.000
bo to jest jakaś kuriozum

11:27.000 --> 11:28.700
bo ja bym tutaj... nie ma znowu burmistrza

11:29.000 --> 11:31.000
bo w ogóle nie jest zainteresowany oświatą

11:31.500 --> 11:33.000
bo wiadomo, że jak on się dotknie oświaty

11:33.100 --> 11:36.000
to tylko wtedy są strajki i protesty, media

11:40.000 --> 11:43.000
to on na tej sesji powiedział, że zapłaci nauczycielom wszystkie pieniądze

11:44.000 --> 11:49.000
później, z miesiąc temu, powiedział, że nie zapłaci żadnych pieniędzy, też na tej sesji

11:50.000 --> 11:58.000
a teraz radni, jak nie zmienią tego na nadzwyczajnej sesji, gdzie uchwała w ogóle nie ma sensu

11:59.000 --> 12:01.500
ze względu na terminy

12:05.000 --> 12:12.000
Znam tu w bardzo wielu jeszcze w tym urzędzie, których nie zostało zwolnionych albo ich w jakiś sposób dziwny nie odeszli

12:12.500 --> 12:13.700
Znam, że to są fachowcy

12:14.500 --> 12:18.000
i nie mogę sobie, nie mogłem przyjąć do wiadomości

12:18.800 --> 12:21.000
że takie buble są wypuszczane

12:24.000 --> 12:26.000
To do tej pory, jak burmistrz dawał nagrody?

12:27.000 --> 12:29.000
i zdjęcia nauczycieli w Pałukach - na jakiej zasadzie dawał?

12:29.500 --> 12:30.700
Nielegalnie?

12:34.500 --> 12:35.500
To jak?

12:38.000 --> 12:41.000
Burmistrz na wniosek dyrektora ma udzielać nagród,

12:42.000 --> 12:44.000
A dyrektor na wniosek kogo?

12:44.100 --> 12:48.000
No tam piszą nawet, że Rady Pedagogiczne mogą wnioskować o nagrody dla nauczycieli

12:49.000 --> 12:50.800
Jeden tylko warunek

12:50.900 --> 12:56.000
Prosiłbym w budżecie stworzyć paragraf "nagrody"

12:58.000 --> 13:00.000
no ja chcę wiedzieć jak mam podejmować decyzje na postawie tego

13:00.100 --> 13:05.000
to ja chcę wiedzieć, czy mam do dyspozycji 500 tysięcy, 600 tysięcy na nagrody?

13:08.000 --> 13:10.000
czy na końcu się dowiemy, że te nagrody jednak są uznaniowe

13:13.000 --> 13:16.000
bo inaczej się odbywa, gdy są to nagrody burmistrza

13:16.500 --> 13:22.000
i schematu którzy tutaj jest bardzo dużo nauczycieli i w ogóle to dotyczy nauczycieli

13:25.000 --> 13:27.000
oni wiedzą, w jaki sposób to było przyznawane

13:27.500 --> 13:30.000
i cyklicznie dyrektorzy wnioskowali o swoich nauczycieli

13:30.500 --> 13:31.500
a dyrektorów nagradzał burmistrz

13:33.000 --> 13:37.000
Dzisiaj taki podział środków, nie wytłumaczenie nam,

13:38.000 --> 13:43.000
nie zwołanie komisji, tutaj do pana Przewodniczącego

13:43.100 --> 13:46.000
nie wskazanie wprost, o co chodzi

13:46.200 --> 13:51.000
tylko stworzenie zapisów, które będą działać może na koniec roku

13:52.000 --> 13:54.000
to tak samo jakby tej dzisiaj sesji nie było

13:55.000 --> 13:56.000
bo ta uchwała nie wejdzie w życie

13:59.800 --> 14:02.500
Trzecia jest sesja czy czwarta nadzwyczajna w tej kadencji

14:05.000 --> 14:07.000
nadzwyczajna sesja się odbywa wtedy

14:08.000 --> 14:09.600
Dostaliśmy dwa miliony dofinansowania

14:09.900 --> 14:11.300
Trzeba rozpisać przetarg

14:11.900 --> 14:13.700
A przedtem trzeba wprowadzić do budżetu

14:13.800 --> 14:14.900
To jest nadzwyczajna

14:15.500 --> 14:17.500
Coś się wydarzyło nadzwyczajnego

14:18.200 --> 14:19.900
Spaliło się pół miasta

14:21.000 --> 14:26.000
Ale mamy patrona, który chroni nasz Żnin, żeby się nie palił

14:28.000 --> 14:29.000
To jest sesja nadzwyczajna

14:32.000 --> 14:36.600
ale nie tak dawno, chyba w czerwcu, podejmowaliście, bo ja nie byłem, ja nie głosowałem za tym

14:37.000 --> 14:41.200
W czerwcu było głosowane coś podobnego

14:42.200 --> 14:45.100
też nie wiemy, czy zostało to uchylone, czy nie, bo nikt nie chce tego powiedzieć

14:46.000 --> 14:49.000
bo jak zostało uchylone przez nadzór i trzeba poprawki złożyć, to ja chcę to wiedzieć

14:50.000 --> 14:54.000
ale jeżeli w czerwcu głosowaliśmy i jest niedobrze, a dzisiaj jest dobrze,

14:54.100 --> 14:58.000
to powiedzcie nam dlaczego tamta z czerwca jest uchwała niedobra, a ta jest dobra

14:59.000 --> 15:02.000
no bo jest brak przepływu informacji

15:05.000 --> 15:09.000
chciałbym uspokoić nauczycieli, którzy to oglądają, którzy strajkowali

15:09.100 --> 15:22.000
i przez nacisk partii jednej słusznie wiodącej w kraju zagrożono wszystkim skarbnikom i burmistrzom, że będzie złamanie dyscypliny budżetowej

15:22.100 --> 15:26.000
jeżeli wypłacą te środki, bo na początku byli wszyscy odważni i powiedzieli, że wypłacą te pieniądze

15:26.500 --> 15:31.000
To może Pani Skarbnik nam powie, o jakiej kwocie mówimy dzisiaj dla nauczycieli?

15:31.500 --> 15:41.000
Jaki jest rząd kwoty ma być przeznaczony na nagrody w związku z nie zapłaceniem nauczycielom za strajk

15:41.500 --> 15:45.000
bierny, czynny - nie określam tego

15:46.000 --> 15:53.000
i bardzo dobrze byłoby, żeby takie dyskusje się odbyły na komisji

15:53.100 --> 15:58.100
Ja bym mógł nawet na niej nie uczestniczyć, bo Pan Przewodniczący by zreferował jak to wygląda i dlaczego tak ma być

15:59.000 --> 16:01.000
i by było po temacie

16:01.100 --> 16:05.000
kto jest autorem, jeżeli komisja resortowa tego nie robiła

16:05.100 --> 16:11.100
kto jest autorem tej uchwały i czemu ona ma służyć?

16:12.000 --> 16:21.000
Prosiłbym czytelnie Panią burmistrz, żeby nam odpowiedziała, bo to co powiedziała przed chwilką i mnie wywołała do odpowiedzi

16:21.100 --> 16:30.000
że chodzi o 14 października, to już obaliłem ten mit, że żadnego 14 października z tej uchwały, bez względu na to, czy ona będzie prawnie dobra czy niedobra

16:30.100 --> 16:36.000
nie skorzysta burmistrz, nie skorzysta dyrektor

16:36.100 --> 16:38.600
bo jej nie będzie, ona będzie zawieszona

16:39.000 --> 16:41.000
ona nie działa z dniem podjęcia

16:42.000 --> 16:49.000
jeszcze raz powtarzam - działa, bo to są takie rzeczy, działa 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

16:50.000 --> 16:53.000
a w Dzienniku Urzędowym kiedy ogłoszą? - nie wiem

16:54.000 --> 16:58.000
za miesiąc, powtarzam, dwa, może trzy? A dopiero opublikują... czternaście

16:58.100 --> 17:04.000
ale czternastego na pewno nauczyciele będą niezadowoleni i chciałbym żebyście Państwo drodzy nauczyciele o tym wiedzieli

17:05.000 --> 17:07.000
Czternastego żadnych pieniędzy nie otrzymacie

17:13.000 --> 17:15.200
No to się pytam - po co nam nadzwyczajna sesja?

17:17.000 --> 17:20.000
Pokazać, że jesteśmy dobrzy?

17:21.000 --> 17:25.000
No to ja już wybawiam burmistrza, bo on na pewno by się zderzył za dwa dni z tym, tak?

17:25.100 --> 17:27.100
Bo może ktoś by mu to wytłumaczył

17:27.200 --> 17:30.000
że z tej uchwały on żadnych pieniędzy ludziom nie da

17:31.000 --> 17:35.000
Drodzy nauczyciele, żadnych pieniędzy nie dostaniecie na czternastego, bo ta uchwała jest bublem

17:37.000 --> 17:40.000
Dziękuję bardzo. Prosiłbym o odpowiedź co powiedziałem, na to co powiedziałem

17:40.100 --> 17:49.000
Dziękuję. Jeżeli chodzi o... zgłaszał się jeszcze Pan Radny Andrzej Kurek

17:50.000 --> 17:51.000
nie wiem, czy...

17:52.800 --> 17:59.000
czy Was, Panów, Radnych, usatysfakcjonuje zebranie tego i jedna odpowiedź, tak?

17:59.800 --> 18:01.000
Proszę bardzo, Pan Andrzej Kurek

18:01.500 --> 18:05.000
Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, bo tutaj, jakby kontynuując 

18:05.100 --> 18:09.000
Kolega Darek Mówił o... kiedy uchwała wchodzi w życie

18:10.000 --> 18:12.000
ale w punkcie ósmym w paragrafie ósmym

18:12.500 --> 18:14.500
jest: otrzymuje brzmienie, że paragraf ósmy

18:14.600 --> 18:20.000
wniosek o którym mowa w paragrafie siódmym z zastrzeżeniem paragrafu trzeciego, ustęp drugi

18:20.100 --> 18:25.000
Należy składać wnioski do 15 września danego roku

18:25.100 --> 18:30.000
Pani burmistrz tutaj powiedziała o tym, że zbliża się Dzień Nauczyciela

18:30.100 --> 18:35.000
i jakby ten regulamin będzie zastosowany, już jakby nowy

18:35.100 --> 18:38.000
pomijam kontekst jego wprowadzenia

18:38.100 --> 18:40.100
jakby na ten Dzień Nauczyciela

18:40.200 --> 18:41.900
No takiej możliwości nie ma

18:42.100 --> 18:43.100
bo wnioski według tego regulaminu

18:43.200 --> 18:46.000
trzeba składać do 15 września

18:46.500 --> 18:52.000
więc można dopiero składać według tego regulaminu na przyszły rok

18:52.100 --> 18:58.400
a nie teraz, więc prosiłbym jakby odpowiedzieć

18:59.000 --> 19:06.000
bo Pani Burmistrz stwierdziła, że jakby zastosowanie ma to do tego 14 października Dnia Nauczyciela

19:06.500 --> 19:08.000
według mnie - nie

19:08.200 --> 19:14.000
Antydatować przecież nie można wniosków i nie wierzę w to, że już wnioski leżą jakby na wszelki wypadek

19:14.100 --> 19:16.300
I teraz regulamin jest wprowadzony

19:18.200 --> 19:19.800
Proszę

19:20.400 --> 19:22.200
Dziękuję Panu Radnemu

19:22.400 --> 19:24.000
Pani Burmistrz

19:26.000 --> 19:31.000
Proszę Państwa, najpierw może odnośnie terminów

19:31.500 --> 19:41.000
Właśnie ten termin, czyli zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, jest powodem tego, że zebraliśmy się właśnie jak najszybciej

19:41.100 --> 19:50.100
aby jak najszybciej została publikacja uchwały ogłoszona

19:52.000 --> 19:58.500
Ten termin o którym też wspomina tutaj Pan Radny Kurek

19:59.000 --> 20:01.100
był już w poprzedniej uchwale

20:01.300 --> 20:07.100
w tej czerwcowej, którą uchwalaliście i tutaj się to nie zmienia

20:09.200 --> 20:12.000
to jest tylko... No było do piętnastego...

20:18.100 --> 20:22.100
Ale Panie Radny - poproszę o dokończenie odpowiedzi przez Panią Burmistrz

20:22.200 --> 20:25.000
Ja, Panie Przewodniczący, chronię Panią Burmistrz, żeby nie zabrnęła za daleko

20:25.100 --> 20:30.000
Poproszę o umożliwienie dokończenia wypowiedzi Pani Burmistrz

20:30.100 --> 20:32.000
Państwo mają wyszczególnione punkty, które uległy zmianie

20:32.100 --> 20:35.000
Termin 15 września się nie zmienia

20:35.200 --> 20:39.100
Był w poprzedniej i jest teraz

20:40.000 --> 20:45.500
Jeżeli mógłbym, to zaznaczam, że nie uchwalamy nowego regulaminu, tylko jest to zmiana w regulaminach

20:45.700 --> 20:53.000
i tutaj chociażby wprowadzenie - Państwo, którzy pracują w szkołach wiedzą, że zmieniły się oceny nauczycieli

20:53.500 --> 20:58.000
wprowadzono ocenę bardzo dobrą, kiedyś był trzypoziomowy system

20:59.000 --> 21:05.000
więc tylko osoby z oceną wyróżniającą ewentualnie miałyby szansę

21:05.500 --> 21:12.000
na otrzymanie nagrody burmistrza.  Tu wprowadzono chociażby dodatkową ocenę bardzo dobrą

21:12.200 --> 21:17.000
To taka dygresja, jeżeli ktoś się nie zna na zmianach, które się w tej chwili

21:17.100 --> 21:18.800
Nie w tej chwili... no... odbyły

21:19.000 --> 21:22.000
Więc wprowadzenie tego chyba jest zasadne

21:23.500 --> 21:27.000
Ale proszę - udzielam głosu Panu Radnemu Andrzejowi Kurkowi

21:28.000 --> 21:30.000
Ja rozumiem, co Pani Burmistrz oczywiście powiedziała

21:30.100 --> 21:36.000
że poprzedni regulamin, załóżmy, tak samo zakładał 15 września - składanie wniosków

21:36.100 --> 21:40.000
ale chodzi jakby... no właśnie... 

21:40.100 --> 21:49.000
bo jeżeli intencją było zrekompensowanie, na przykład

21:50.000 --> 21:54.000
w jakiś tam sposób obejście pewnych rzeczy i oczywiście to już decyduje dyrektor szkoły, więc...

22:01.000 --> 22:05.000
i jak on do tego podejdzie, czy to będzie rekompensata za strajk, czy nie

22:06.000 --> 22:09.000
to wnioski są składane do 15 września

22:10.000 --> 22:14.000
to Pani burmistrz potwierdziła - w poprzednim, czy jeszcze obowiązującym regulaminie

22:15.000 --> 22:22.000
więc, nie wydaje mi się, że jeżeli taką intencję powiedzmy ma Pan Burmistrz

22:26.000 --> 22:28.000
żeby w jakiś sposób zrekompensować

22:28.100 --> 22:35.000
no to musieliby tu wypowiedzieć się dyrektorzy, czy - nie wiem - wszyscy strajkujący

22:36.100 --> 22:38.000
czy ci, którzy mogą składać wnioski

22:39.000 --> 22:41.000
bo to i rada pedagogiczna i tak dalej

22:43.000 --> 22:46.000
no nie wiem, złożyli do minionego 15 września

22:46.400 --> 22:51.000
bo jeżeli nie, no bo dyrektor może tak samo wnioskować i załóżmy, 

22:51.400 --> 22:57.000
tyle, ile ma środków wnioskuje, ciężko stwierdzić na jaką wysokość tych nagród

22:58.000 --> 22:59.400
bo to decyduje dyrektor

23:00.000 --> 23:03.000
ale jakby się upieram przy tym, że 

23:05.000 --> 23:09.000
nie będzie to skutkowało na ten rok

23:09.100 --> 23:10.900
tylko na przyszły

23:11.000 --> 23:14.000
no bo jeżeli wnioski do 15

23:16.000 --> 23:18.000
i prawdopodobnie bo tu też chodzi o co?

23:18.500 --> 23:23.000
jest zapis o jednej jeden procent odpisu na nagrody to jest to minimum

23:24.000 --> 23:25.900
tak powinno być

23:26.000 --> 23:29.700
w uzasadnieniu jest zresztą zapisane, że to jest właśnie to minimum

23:30.000 --> 23:31.400
czyli czyli bo tu też

23:32.100 --> 23:36.100
pytanie padło z kolegi Darka, który się pytał Pani skarbnik

23:36.400 --> 23:40.200
czy już jakaś kwota jest przeznaczona, czy no właśnie - to minimum

23:42.100 --> 23:46.100
czy o ile będzie zwiększone, bo rozumiem to jakiś skutek ma być jeżeli to jest te minimum jeden procent

23:47.000 --> 23:53.000
czyli czyli jest już powiedziane - jaka to kwota, czy będą za chwilę - nie wiem - zmiany w projekcie

23:55.000 --> 23:56.700
w uchwale budżetowej

23:58.700 --> 24:05.000
no mam takie tutaj mieszane uczucia co do spóźnienia, jeżeli już

24:05.100 --> 24:09.000
jeżeli już, to powinno się to wprowadzić na początku września lub sierpnia

24:11.500 --> 24:12.200
Proszę...

24:12.300 --> 24:14.200
Nawet w czerwcu, nawet w czerwcu

24:14.300 --> 25:15.000
Ale już mówię najpóźniej

24:15.100 --> 24:16.100
Tak? Pani Burmistrz

24:16.200 --> 24:18.100
Jeżeli mógłbym prosić o...

24:19.000 --> 24:22.900
Zostało to wprowadzone w czerwcu i nadal obowiązuje

24:23.000 --> 24:26.100
Natomiast na temat tego, co pan sugeruje

24:26.200 --> 24:29.000
Jakichś zwrotów za strajk - nie będę odpowiadać na te pytania

24:29.100 --> 24:32.100
Bo nic na ten temat nie wiem

24:33.200 --> 24:36.100
Jeżeli mógłbym tu włączyć się w tą dyskusję

24:36.200 --> 24:39.200
to ten paragraf, który panowie cytujecie

24:39.800 --> 24:43.200
czyli do 15 dotyczy nagród burmistrza, tak?

24:45.800 --> 24:51.100
więc składanie wnioski wniosków na nagrodę o nagrodę burmistrza

24:51.200 --> 24:52.500
jest do 15 września

24:53.100 --> 24:59.800
na nagrodę dyrektora, jeżeli ta nagroda jest przyznawana, no...

25:00.000 --> 25:03.300
tak rozumiem, przyznawana na wniosek Rady Pedagogicznej

25:03.500 --> 25:08.100
Rady Rodziców placówki

25:09.700 --> 25:11.400
to do 15 września do dyrektora się składa, tak?

25:11.500 --> 25:14.000
tak to wynika

25:14.100 --> 25:17.600
i te same zapisy, może przeredagowane - były, obowiązują

25:19.700 --> 25:23.000
więc procedura składanie wniosków

25:23.100 --> 25:25.400
była i jest

25:26.400 --> 25:30.000
i te wnioski jeżeli zostały w terminie złożone do 15 czerwca

25:31.000 --> 25:33.200
przepraszam - do 15 września

25:34.100 --> 25:39.000
to bieg spraw jest zachowany i nie ma tu problemu

25:40.000 --> 25:42.100
ale oddaję głos - Pan Radny Dariusz Kaźmierczak

25:44.000 --> 25:46.200
Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz

25:50.000 --> 25:52.100
Troszeczkę elementarza KPA

25:53.500 --> 26:00.000
Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 1960 roku z późniejszymi zmianami

26:03.000 --> 26:08.000
Jeżeli nie dołączyliście ani tego w tekście jednolitym, później żeby to było

26:08.900 --> 26:12.000
Ani bazowego regulaminu

26:12.100 --> 26:13.500
Rzuciliście wyrywek

26:14.500 --> 26:15.900
I odpowiadam,

26:17.100 --> 26:22.000
pomagam zrozumieć to, co żeście napisali

26:22.100 --> 26:24.700
Jeżeli bym szedł tokiem rozumowania Pani Burmistrz

26:25.100 --> 26:27.000
i Pana Przewodniczącego

26:27.100 --> 26:31.200
że jednak złożyli te wnioski, bo w tamtym regulaminie jest do 15

26:31.300 --> 26:34.000
to ja się pytam po co my dzisiaj podejmujemy, który będzie obowiązywał za rok

26:34.100 --> 26:36.100
w trybie nadzwyczajnym

26:37.000 --> 26:41.400
jeżeli Państwo, którzy to skonstruowali, nie rozumieją

26:42.300 --> 26:47.000
że w paragrafie ósmym, punkt, w punkcie ósmym, w paragrafie ósmym tej uchwały

26:47.100 --> 26:52.100
otrzymuje brzmienie... jak otrzymuje brzmienie, to się nie mówi, że

26:52.200 --> 26:58.200
z... uchwały zmieniającej nie pisze się tego, co już jest w poprzednim regulaminie

26:58.300 --> 27:01.400
otrzymuje brzmienie i ja nie wiem jaki jest pierwotny tekst tego

27:02.000 --> 27:04.200
otrzymuje brzmienie i coś uległo zmianie 

27:05.000 --> 27:08.400
a jeżeli coś uległo zmianie, to będzie obowiązywało po uchwaleniu w Dzienniku Urzę...

27:08.500 --> 27:11.000
po czternastu dniach

27:11.100 --> 27:14.900
i nie ma tutaj mydlenia oczu, że teraz te wnioski, które były złożone tam

27:15.100 --> 27:23.000
nie... te wnioski, które zostały... będą złożone do burmistrza po piętnastym pod... po wejściu do... uchwały w życie

27:23.100 --> 27:27.000
będą na podstawie tu... tego paragrafu, który został zmieniony

27:27.100 --> 27:31.000
bez względu, czy tam zostali litera, punkt, czy cokolwiek zmienione

27:33.000 --> 27:37.000
i dlatego moje pytanie było na samym początku - po co jest dzisiejsza sesja

27:37.500 --> 27:42.000
Pani burmistrz powiedziała, że muszą być wypłacone nagrody na czternastego października

27:43.000 --> 27:49.000
to powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, bo ta uchwała nie będzie w tym momencie obowiązywać

27:49.200 --> 27:55.000
to jeszcze raz zapytuję, po co dzisiaj jest ta sesja nadzwyczajna, żeby zrobić te zmiany?

27:55.100 --> 28:01.000
czy Pan Przewodniczący nie powinien zająć stanowiska, podnieść ręki do góry, wycofać ten punkt

28:01.100 --> 28:05.000
prosić - za zgodą zwołującego Sesję Nadzwyczajną

28:05.100 --> 28:07.800
przerobić to w komisji merytorycznej

28:08.100 --> 28:11.000
i przygotować tak, żeby to było dobrze na następny rok

28:12.000 --> 28:14.000
bo od czerwca - co się zmieniło?

28:14.200 --> 28:18.000
Niech mi ktoś powie, co się zmieniło, że od czerwca do dzisiaj jest następna uchwała?

28:18.600 --> 28:21.200
Ktoś mi to odpowie, czy nie?

28:23.500 --> 28:27.100
Tak? Możemy? Pani Burmistrz?

28:28.000 --> 28:36.100
Tak. Panie Radny, ja nie mówię, że te nagrody zostaną wypłacone 14 października

28:36.200 --> 28:42.100
Chcę, żeby ten czas do wypłacenia nagród nauczycielom, był jak najkrótszy

28:42.200 --> 28:48.000
Pan zakłada, że ogłoszenie w Dzienniku będzie za dwa, trzy miesiące

28:48.300 --> 28:55.000
A ja jestem większą optymistką i mam nadzieję, że będzie to na tyle szybko, że wszystkie imprezy, które

28:55.800 --> 29:07.600
z okazji Święta Edukacji Narodowej będą się odbywały, być może już w tym czasie będzie można wypłacić nauczycielom należne im nagrody

29:08.100 --> 29:09.500
Dziękuję

29:09.600 --> 29:11.500
Pani Burmistrz

29:12.600 --> 29:15.200
w poniedziałek dopiero wyjdzie ta uchwała jeżeli ją ktoś dzisiaj podejmie

29:17.300 --> 29:23.100
i gdyby ją w poniedziałek ogłosili, a ogłoszenie to jest równoznaczne z wydrukowaniem w Dzienniku Urzędowym, 

29:24.400 --> 29:25.500
to nie ma takiej możliwości, 

29:25.600 --> 29:31.200
rozumie, że pani tak to chce nam tutaj powiedzieć to wszytko, żeby coś pani chciała powiedzieć

29:31.300 --> 29:34.100
ale jeszcze raz Panią proszę - nie chcę takich odpowiedzi, po Pani się pogrąża

29:35.300 --> 29:39.900
to są elementarne zasady wdrażania uchwał

29:40.000 --> 29:43.200
i nie ma możliwości, gdzie od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

29:43.300 --> 29:45.900
jest... działa ta uchwała po czternastu dniach

29:46.100 --> 29:50.300
a do wydrukowania mamy czternaście dni

29:50.400 --> 29:52.500
i (pod) ogłoszenia i Pani mówi, że się to zdąży

29:52.600 --> 29:54.200
no po prostu to się nie zdąży i nie da się tego słuchać

29:55.300 --> 29:57.200
i w związku z tym, że jest Pani kobietą, ja nie będę dalej tego ciągnął

29:57.300 --> 30:01.200
bo po prostu powinienem tutaj troszeczkę bardziej powiedzieć na temat kompetencji

30:01.300 --> 30:04.200
w sprawach wypowiadania się na ten temat

30:05.100 --> 30:11.200
nie chcę, bo szanuję Panią, ale prosiłbym, żebyśmy nie... publicznie nie mówili

30:11.300 --> 30:13.100
raz Pani powiedziała, że chodzi o ten czternasty, teraz Pani mówi, że o ten sam czternasty

30:13.200 --> 30:16.300
Nie - ja powiedziałam, że "z okazji", "z okazji"

30:18.000 --> 30:20.000
ale okazja to jest ta co jest najbliższa, a nie ta co za rok

30:20.100 --> 30:21.900
niekoniecznie

30:22.000 --> 30:24.000
no to jeżeli to jest za rok, to ja wnioskuję

30:24.100 --> 30:25.100
nie, to nie jest za rok

30:25.200 --> 30:29.200
to ja wnioskuję, do Pani, jako osoby która zwołała, czy w imieniu

30:29.300 --> 30:31.700
bo już już nawet wniosku tam nie patrzyłem kto zwołał to

30:31.800 --> 30:32.700
Burmistrz

30:32.800 --> 30:33.700
Burmistrz

30:33.800 --> 30:36.100
I nie zwołał Burmistrz tylko ja na wniosek Burmistrza

30:37.100 --> 30:40.000
Ale Sesja Nadzwyczajna odbywa się na wniosek z...

30:40.100 --> 30:42.400
nie może Pan nie odmówić

30:43.200 --> 30:48.000
w związku z tym ja wnioskuję do Pani, żeby tą uchwałę zdjąć 

30:48.100 --> 30:50.000
i przekazać do komisji resortowej

30:50.100 --> 30:53.500
i niech to się wszystko odbędzie tak, jak powinno

30:54.000 --> 30:55.500
Dziękuję

30:55.600 --> 30:56.500
Dziękuję

30:56.600 --> 30:57.800
Czy można jeszcze?

30:57.900 --> 30:59.200
Proszę, Pani Burmistrz

31:00.000 --> 31:02.000
Proszę Państwa, jeszcze sprostowanie

31:02.100 --> 31:09.000
Powiedziałam, że to jest z okazji Dnia Nauczyciela, więc czy to będzie czternastego, osiemnastego, dwudziestego

31:10.100 --> 31:12.000
Nauczyciele te kilka dni poczekają.

31:12.100 --> 31:15.000
Jeżeli to będzie nawet koniec miesiąca

31:15.200 --> 31:25.000
Również skracamy dzisiejszym spotkaniem, dzisiejszym posiedzeniem, skracamy ten czas na to, aby ci nauczyciele otrzymali nagrody

31:28.900 --> 31:35.000
Nadal się będę tutaj upierała, że ta uchwała jest w pełni zasadna

31:35.100 --> 31:41.000
Poza tym ja rozumiem, że Pan Radny, jak twierdzi

31:41.100 --> 31:45.100
zna przepisy prawa i nimi tutaj zasypuje nas

31:45.200 --> 31:51.200
ale mamy też kancelarię prawną, więc jeżeli jest jakaś wątpliwość, możemy się odnieść

31:51.300 --> 31:59.100
czy ta... czy to... przedstawione Państwu... ten projekt jest w pełni zgodny z prawem

32:00.000 --> 32:01.000
Dziękuję

32:02.100 --> 32:07.100
Pani Burmistrz za odpowiedź. Jeszcze raz zgłasza się Pan Radny Dariusz Kaźmierczak. Udzielam głosu

32:10.100 --> 32:13.000
Jeszcze raz wrócę do idei i żeby to zakończyć

32:15.000 --> 32:20.000
Tak jak Pani uzasadniała ten wniosek ideą było to, żeby wypłacić nagrody

32:20.100 --> 32:29.400
Jeżeli mają być wypłacone teraz z Pani wypowiedzi nagrody, za trzy dni później, pięć dni później, miesiąc później

32:31.100 --> 32:35.200
to powiedzmy - jeszcze raz

32:35.500 --> 32:42.500
że nauczyciele żadnych nagród, które mieli otrzymać z tego okazji Dnia Święta, nie otrzymają

32:42.900 --> 32:47.100
bo nagrody i kwiaty to się otrzymuje w dniu imienin a niektórzy to jeszcze mówią, że imieniny trwają trzy dni

32:50.000 --> 32:54.100
Nie da się dalej prowadzić polemiki w ten sposób

32:55.000 --> 32:57.300
Myślę, że ktoś tego nie dopatrzył

33:01.000 --> 33:02.900
Przygotował to, bo tak trzeba było

33:03.000 --> 33:04.200
Może dopasować to do finansów

33:04.300 --> 33:05.300
Nie wiem

33:07.600 --> 33:11.600
Pewno sankcja, jaką ma być

33:13.400 --> 33:15.000
złamanie dyscypliny budżetowej

33:17.200 --> 33:22.000
wszystkich mobilizuje do tego, żeby za pomocą podniesionych dłoni Radnych

33:22.100 --> 33:25.000
zrobić sobie klauzulę odpowiedzialności na nas

33:26.000 --> 33:28.500
w związku z tym, że w Polsce nie ma odpowiedzialności zbiorowej

33:29.000 --> 33:33.200
to uchwały Rady Miejskiej są najlepsze - naszych i innych

33:34.000 --> 33:39.000
jak podejmujemy, że komuś coś sprzedajemy, jakąś działkę to nie można kogoś pociągnąć do konsekwencji, odpowiedzialności, że tak było

33:40.000 --> 33:43.000
Jeżeli ta uchwała przejdzie i przejdzie przez nadzór, to co Pani tu właśnie mówi

33:43.800 --> 33:46.500
i będą te pieniądze dobrze, czy źle wypłacone

33:47.000 --> 33:50.100
no to nie będzie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności, bo nie ma odpowiedzialności zbiorowej

33:51.000 --> 33:52.800
ale ja mówię o całkiem innej rzeczy

33:54.700 --> 33:56.500
o dzisiejszym spotkaniu

33:57.200 --> 34:04.000
dlaczego my mamy się dzisiaj spotkać, dlaczego ma... jesteśmy po raz kolejny wzywany na Sesję Nadzwyczajną

34:04.100 --> 34:06.100
gdzie nic nadzwyczajnego się nie stało

34:06.200 --> 34:14.000
sami Pani powiedziała, czy to Pan Przewodniczący, że te wnioski to były złożone z tamtego regulaminu

34:14.100 --> 34:16.800
nie z tego, co teraz będzie

34:17.900 --> 34:20.200
no tak Pan powiedział, do piętnastego września

34:20.300 --> 34:22.600
no bo dzisiaj jakby nie było to mamy trochę inny wrzesień

34:23.700 --> 34:26.800
to nie mogę ja tutaj dzisiaj na porządku dziennym

34:27.000 --> 34:28.200
nie odnieść się do tego

34:29.900 --> 34:36.000
może gdyby Pani na początku nie uzasadniła, że chodzi o ten czternastego, to jeszcze bym może zrozumiał, że coś jeszcze innego ukrytego

34:36.200 --> 34:40.000
ale nic, nic nikomu dzisiaj po tej uchwale

34:41.000 --> 34:43.600
nic nikomu po tej uchwale

34:44.000 --> 34:48.000
żadna pani skarbnik nie podejmie decyzji o przekazaniu tych środków

34:50.200 --> 34:52.000
bo tej uchwały ona nie będzie miała

34:53.000 --> 34:57.200
i to jest proces legislacyjny, który trwa od zawsze

34:57.300 --> 35:02.000
uchwały są wdrażane w dniu podjęcia

35:03.000 --> 35:04.000
w ciągu czternastu dni

35:05.500 --> 35:08.000
i są wdrażane po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

35:08.300 --> 35:10.300
to jest taka malutki elementarz

35:10.400 --> 35:12.600
i tak to wygląda

35:13.100 --> 35:14.200
ja, bo tu same kobiety są, które mają odpowiadać

35:15.000 --> 35:20.100
ja bym jeszcze chciał, żeby... no żebyśmy wiedzieli też o co chodzi, jak już dzisiaj ta sesja nadzwyczajna jest

35:22.000 --> 35:28.000
zapytać Panią Skarbnik, o jakim rzędzie kwoty mówimy do działania i tutaj tej rozgrywki i

35:29.000 --> 35:33.000
publicznie nikt nie chce powiedzieć, że chodzi o wypłacenie dla nauczycieli

35:33.000 --> 35:35.600
chciałbym wiedzieć, o jakiej kwocie mówimy

35:37.900 --> 35:39.200
Minimum 1% chyba, tak?

35:41.200 --> 35:43.200
zgłasza się jeszcze Pan Radny Andrzej Kurek, nie wiem czy też podobnie...

35:43.300 --> 35:45.700
Jeszcze Panie Przewodniczący, jeśli można jedno zdanie

35:45.900 --> 35:49.200
Istota rzeczy się nie zmienia, regulamin się nie zmienia

35:49.500 --> 35:54.200
To są poprawki też redakcyjne

35:55.400 --> 35:58.200
No zauważcie Państwo, co tu zostało zmienione

35:59.100 --> 36:02.400
Dziękuję Pani Burmistrz, Pan Radny Andrzej Kurek. Proszę.

36:05.100 --> 36:08.100
Znaczy, bo tu Pan Przewodniczący mówił o tych terminach

36:08.200 --> 36:12.300
się jeszcze tu pod... będę czepiał tych terminów piętnastego września

36:12.400 --> 36:19.200
no tu jest wyraźnie napisane w punkcie ósmym, paragraf ósmy, punkt drugi

36:20.000 --> 36:26.100
w sekretariacie placówki oświatowej w przypadku nagród, o których mowa w paragrafie drugim, ustęp drugi, punkt drugi

36:26.200 --> 36:29.000
a to dotyczy nagród dyrektora

36:29.800 --> 36:31.500
nie tylko burmistrza

36:31.600 --> 36:32.800
no tak, powiedziałem

36:32.900 --> 36:37.000
ja rozumiem, że wnioski - no bo nie wyobrażam sobie

36:37.100 --> 36:41.300
że ja składam wniosek, jako dyrektor szkoły, czy... o przyznanie

36:41.400 --> 36:45.200
że będzie obowiązywał za chwilę

36:45.300 --> 36:48.700
ja muszę składać wniosek na moment, w którym obowiązuje regulamin

36:48.800 --> 36:54.200
czyli ma zastosowanie regulamin w momencie złożenia wniosku ten który obowiązywał z czerwca

36:54.300 --> 36:56.000
tak to należy rozumieć

36:56.100 --> 36:58.200
a Pan jako dyrektor składa do kogo wniosek?

36:58.400 --> 37:00.000
zależy o jaką nagrodę

37:00.100 --> 37:05.100
mówimy tu o nagrodzie dyrektora na wniosek... z inicjatywy, z własnej inicjatywy

37:05.200 --> 37:07.100
z inicjatywy na przykład dyrektora

37:08.000 --> 37:09.400
zależy, jakie są procedury

37:09.500 --> 37:15.200
natomiast tak samo wniosek składa dyrektor, jeżeli chodzi o nagrodę

37:15.400 --> 37:17.700
dla nauczyciela

37:17.400 --> 37:19.200
natomiast chodzi mi o co?

37:19.300 --> 37:22.100
do piętnastego września, czyli każdy dyrektor, czy burmistrz

37:22.200 --> 37:25.900
jeżeli ma termin też do piętnastego września

37:25.900 --> 37:31.100
w tym momencie obowiązywał regulamin i obowiązuje jeszcze do momentu podjęcia jakiejkolwiek uchwały

37:31.200 --> 37:34.000
ten, który obowiązuje

37:36.200 --> 37:39.000
więc każde zmiany, które są, ja rozumiem jeszcze ma jakieś no Pani Burmistrz tu mówi są

37:39.100 --> 37:40.100
Redakcyjne

37:40.200 --> 37:44.100
Mniejsze jakieś tam znaczenie, które jakby nie mają wpływu i to rozumiem

37:44.200 --> 37:51.000
natomiast ja to rozumiem, że wszystkie wnioski, które są do piętnastego września z tym terminem

37:51.100 --> 37:57.000
obowiązuje regulamin, który teraz obowiązuje, a nie ten, który będzie

37:57.100 --> 38:04.200
no bo w momencie złożenia wniosku nie może być inaczej potraktowany ten wniosek, jak regulamin się zmienia

38:04.500 --> 38:10.100
to znaczy my, my... jeżeli dobrze rozumiem

38:10.200 --> 38:14.200
my nie zmieniamy regulaminu w całości, tylko, tylko fragmenty, tak?

38:14.300 --> 38:19.100
i teraz rozumiem, że Pan Radny sugeruje, że powinien obowiązywać

38:19.200 --> 38:24.000
do wniosków złożonych do 15 września 2019 roku

38:24.100 --> 38:32.000
regulamin w treści jaki... jaka była na

38:32.100 --> 38:34.100
uchwalenie go w czerwcu, tak?

38:34.200 --> 38:35.900
dobrze rozumiem?

38:36.000 --> 38:37.000
tak
dobrze rozumiem

38:37.100 --> 38:43.100
natomiast te, na przykład, redakcyjne, tak? Jakieś tam poprawki

38:44.000 --> 38:45.600
czy mają dotyczyć, czy nie?

38:46.000 --> 38:50.000
tego regulaminu, na dzień rozpatrywania wniosków, tak?

38:50.100 --> 38:56.000
należałoby tutaj mieć cały regulamin, żeby stwierdzić, jaki to ma wpływ 

38:56.100 --> 38:57.200
no ale to są...

38:57.300 --> 39:05.100
natomiast obojętnie, czego by to nie dotyczyło, czy poprawek, naprawdę - kropki, przecinka i tak dalej

39:05.200 --> 39:07.200
które nie mają jakby wpływu

39:08.100 --> 39:10.300
mogą mieć mieć niektóre rzeczy wpływ

39:10.400 --> 39:12.400
nie wiem, musiałbym porównać

39:14.100 --> 39:20.100
że te wnioski muszą być stricte obowiązujące, ja tak to rozumiem, w momencie złożenia wniosku

39:20.900 --> 39:27.100
jeżeli miałoby to ten regulamin jakiś wpływ na na te nagrody czy na te wnioski

39:28.000 --> 39:30.000
może one nie będą miały wpływu, tego nie wiem

39:30.100 --> 39:35.100
natomiast regulamin ten musi obowiązywać, który był

39:35.200 --> 39:37.100
no do 15 września

39:37.200 --> 39:39.100
to tutaj, to tutaj

39:40.100 --> 39:51.100
jeżeli chodzi o o kwestię prawną no to na pewno mecenas pomoże dyrektorom i pomoże burmistrzowi, który regulamin jest właściwy na który moment, tak? Dziękuję

39:52.000 --> 39:55.100
bo jeszcze tylko może dopowiem, bo, bo jeżeli Pani Burmistrz mówi, że tam nie wiem

39:55.200 --> 39:58.000
za trzy, za miesiąc będzie nagroda

39:58.100 --> 40:00.000
taka czy inna, że... czyli ja to rozumiem

40:00.100 --> 40:05.000
tak to zrozumiałem, że po wejściu w życiu uchwały

40:05.100 --> 40:08.000
i w Dzienniku Urzędowym

40:08.100 --> 40:12.600
jakby będzie właśnie już obowiązywały te nowe nagrody

40:12.800 --> 40:15.300
no chyba, że mamy inne założenia

40:15.800 --> 40:21.000
że wypłacane nagrody do 15 września według tego regulaminu, który był, czyli jest jeszcze

40:21.100 --> 40:28.700
i jak ten wejdzie w życie, będą następne nagrody, ale terminy muszą być zachowane do 15 września

40:29.000 --> 40:33.000
oczywiście, teraz jest kwestią podstawy prawnej dzisiaj to

40:33.100 --> 40:35.800
różnie można interpretować - złożenie wniosku

40:36.000 --> 40:41.000
16 września jest także wnioskiem do 15 września następnego roku
Oczywiście

40:43.800 --> 40:45.000
Ale jest do 15 września

40:46.000 --> 40:51.000
Każdy wniosek złożony po 15 września jest wnioskiem złożonym do 15 września, więc

40:52.800 --> 40:56.700
tutaj od strony no powiedzmy... technicznej, tak?

40:57.000 --> 41:02.000
dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń co do dyskusji

41:02.400 --> 41:03.700
w związku z tym...

41:04.100 --> 41:07.400
ja prosiłem Panią Burmistrz i nie odpowiedziała

41:08.200 --> 41:11.900
czy chciałaby wycofać ten punkt z tej sesji

41:12.000 --> 41:13.000
Pani Burmistrz, czy...

41:13.100 --> 41:18.400
Absolutnie - nie chcę wycofać tego z punktu z dzisiejszej sesji

41:19.100 --> 41:21.400
Regulamin się nie zmienia, jeszcze raz powtarzam

41:21.500 --> 41:23.500
Istota regulaminu nie zmienia się

41:23.700 --> 41:26.700
to są poprawki redakcyjne w tym regulaminie

41:26.800 --> 41:31.200
i drugie pytanie - czy możemy się dowiedzieć, o jakiej kwocie mówimy?

41:33.100 --> 41:38.000
ale kwocie na nagrody na rok 2019...

41:38.100 --> 41:38.500
tak

41:38.600 --> 41:45.000
Dobrze, no trzeba to tak określić, bo znowu ktoś powie, że do 2020 ktoś się będzie odnosił...
Konkretnie

41:46.100 --> 41:47.300
Wszyscy maturę mają

41:48.300 --> 41:48.500
Czy Pani Burmistrz...

41:48.600 --> 41:52.300
Tak, jak jest zapisane w regulaminie, nie mniej niż 1%

41:52.400 --> 41:53.700
Dziękuję

41:54.100 --> 41:56.000
Ja nie pytam o procenty, pytam o kwotę

41:58.000 --> 42:02.300
To wynika z funduszu, który jest przeznaczony

42:02.400 --> 42:06.000
Proszę Państwa, budżet Gminy jest powyżej 102 milionów

42:06.100 --> 42:08.300
no to naprawdę osoby, które zajmują się...

42:08.400 --> 42:12.500
ja rozumiem, że Pan Radny chce, aby odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, tak?

42:12.600 --> 42:15.700
Nie, nie. Pani, Pani Burmistrz. Pani Skarbnik...

42:15.800 --> 42:16.300
Dobrze, to ja mogę...

42:16.400 --> 42:21.200
I reszta osób tylko odpowiadają za zgodą Pana Przewodniczącego

42:21.300 --> 42:24.100
I ja nie mogę kazać Pani Bur... Pani Skarbnik odpowiedzieć

42:24.200 --> 42:33.100
Ja, jeżeli będzie taka wola Pani Burmistrz, to oczywiście prosimy
o informację

42:33.200 --> 42:41.100
czy kwotowo jest Pani Skarbnik w stanie powiedzieć jak... procentowo to wiemy

42:41.200 --> 42:43.100
nie mniej niż 1%
To jest ważne czy to jest 3%, czy...

42:45.100 --> 42:46.400
a może 1,2?

42:47.500 --> 42:48.000
a ja wolę kwotę

42:49.000 --> 42:59.000
Proszę, bo to kwota wynika również z przepisów prawa, to nie jest tak tutaj minimum 1% nie wynika z jakiegoś widzimisię kogoś

43:00.000 --> 43:02.000
Proszę

43:03.100 --> 43:05.400
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

43:05.500 --> 43:08.300
Myślę, że tutaj ta dyskusja jeśli chodzi o kwoty zabezpieczone, wynika z faktu

43:08.400 --> 43:20.000
dalej niestety niezależnego od nas, ponieważ tak stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów i interpretacje do paragrafu 401

43:20.100 --> 43:23.400
Ponieważ wyraźne są stanowiska

43:23.500 --> 43:32.200
Ponieważ nie mamy oddzielnego paragrafu jeśli chodzi o fundusze nagród dla pracowników i dydaktycznych i pracowników administracji, obsługi, zatrudnionych w placówkach oświatowych

43:32.300 --> 43:36.100
wątpliwości pojawiały się interpretacyjne już w doktrynie bardzo dawno temu

43:36.200 --> 43:38.100
czy ujmować to w paragrafie 304

43:38.200 --> 43:41.200
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

43:41.300 --> 43:45.000
czy w paragrafie 401 - wynagrodzenia osobowe pracowników

43:45.100 --> 43:49.200
otóż jednoznaczne są stanowiska, interpretacje, że fundusze nagród

43:51.300 --> 43:54.000
dla nauczycieli wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela

43:54.200 --> 43:56.200
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

43:56.300 --> 43:59.000
należy ujmować w paragrafie 401

44:00.000 --> 44:02.100
no i zgodnie z artykułem 49 ustęp 1 Karty

44:02.200 --> 44:04.100
powinny one wynosić nie mniej niż...

44:04.800 --> 44:07.300
ja Państwu, jeśli oczekujecie ode mnie kwoty na chwilę obecną

44:10.100 --> 44:12.200
przytoczę Państwu kwotę, która jest

44:12.300 --> 44:15.300
ponieważ nie robiliśmy żadnych korekt w planie finansowym

44:16.400 --> 44:18.400
i uważam, że ona jest kwotą aktualnie obowiązującą

44:18.500 --> 44:21.300
tą, którą Państwo uchwalali na etapie uchwalenia budżetu Gminy

44:22.000 --> 44:27.200
wypełniliśmy przesłankę ustawową i zaplanowaliśmy nie mniej niż, czyli 1% nagrody

44:27.200 --> 44:31.200
jest to ogólem kwota 160 tys. 851 zł. Dziękuję

44:32.300 --> 44:33.100
Dziękuję. No już teraz wszystko jasne

44:33.200 --> 44:35.800
Czyli, Panie Przewodniczący - pytanie do Pani Skarbnik. 

44:36.700 --> 44:40.200
Czyli Pani Skarbnik nie przewiduje wypłacenia w postaci nagród

44:42.300 --> 44:45.300
pieniędzy, które nie zostały wypłacone jako pensum nauczycielom?

44:47.200 --> 44:49.000
jako pensum?

44:49.100 --> 44:50.900
w okresie strajku 

44:51.000 --> 44:55.200
ale cały czas mówimy o regulaminie nagród, a nie o wypłacie rekompensaty, Panie Radny... no

44:57.300 --> 44:59.000
Pan o jednym, a tu o drugim

44:59.100 --> 45:00.000
ja naprawdę pytam o tym samym, co Pan mówi

45:00.100 --> 45:02.100
proszę! no dobrze!

45:02.200 --> 45:03.400
proszę bardzo, Pani Skarbnik

45:04.300 --> 45:06.100
celowo, Proszę Państwa, ja nie, żeby Państwa zanudzać

45:07.000 --> 45:10.600
pozwoliłam sobie powiedzieć o tym paragrafie 401 i 304

45:10.900 --> 45:16.200
ponieważ przeplata się tutaj w Państwa wypowiedzi dwie różne kwalifikacje

45:16.300 --> 45:21.300
wynagrodzenie osobowe, a nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

45:21.800 --> 45:23.400
mają zupełnie inną kwalifikację

45:23.700 --> 45:27.100
i są wypłacane z zupełnie innych przesłanek

45:27.200 --> 45:31.200
no niestety ustawodawca spowodował tak, że są w tym samym paragrafie w planie wydatków

45:31.220 --> 45:32.300
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.

45:32.350 --> 45:35.890
ja mam jeszcze jedno pytanie, Panie Przewodniczący

45:35.900 --> 45:36.400
Proszę, udzielam głosu

45:36.500 --> 45:37.800
Do Pani Burmistrz

45:38.900 --> 45:39.900
Bo jest to nagrywane... medialnie

45:40.200 --> 45:50.100
Czy nauczyciele otrzymają zwrot utraconych pensji w wyniku strajku w dwutysięcznym dziewiętnastym roku

45:50.300 --> 45:52.500
czy nie otrzymają?

45:52.600 --> 45:53.400
tak? Może Pani Burmistrz?

45:56.200 --> 45:59.500
taką odpowiedź otrzymali Państwo na poprzedniej sesji

46:00.000 --> 46:01.800
gdzie już padło to pytanie

46:01.900 --> 46:04.200
wyraźnie Burmistrz mówił, że nie otrzymają

46:06.000 --> 46:07.400
i ja potwierdzam - nie otrzymają

46:07.500 --> 46:08.400
Dziękuję.

46:08.500 --> 46:11.000
Wszystko jest jasne. Myślę, że wyjaśnione.

46:12.900 --> 46:13.200
Nie widzę

46:14.100 --> 46:16.500
Proszę, jeszcze Pan Radny Jerzy Krynicki. Proszę bardzo.

46:17.200 --> 46:22.000
Ja tutaj tak [niezrozumiałe słowo] tą sprawę związaną z wypłatą za strajk, bo

46:22.100 --> 46:27.000
puszczają niektórzy, nie wiem to, czy tutaj Radni, czy coś

46:27.300 --> 46:29.100
informację wśród nauczycieli

46:29.200 --> 46:33.200
że dostaną zapłacone za strajk w formie nagrody

46:35.100 --> 46:39.100
I te pieniądze już miały na konto wpłynąć bodajże tydzień albo dwa tygodnie temu

46:39.500 --> 46:41.300
tak mówią nauczyciele

46:41.800 --> 46:48.200
no wie Pan, no to różne rzeczy ludzie mówią i jeżeli się nie znają na pewnych mechanizmach no to może tak wyglądać

46:49.200 --> 46:53.200
nie, nie, tylko, że ktoś ktoś te te ktoś te rzeczy puszcza i nie tam załóżmy byle kto

46:54.300 --> 46:56.200
ale z tego co tam słyszałem, to Radni

46:57.400 --> 46:59.000
dziękuję

46:59.100 --> 47:02.100
no... dziękuję, dziękuję

47:02.400 --> 47:08.400
nie widzę. Dobrze, w takim razie Pani Burmistrz nie wycofuje projektu i pozwolę przeczytać

47:09.100 --> 47:14.200
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

47:14.300 --> 47:16.300
stosowna podstawa prawna

47:17.200 --> 47:24.200
po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin, uchwala się co następuje

47:24.800 --> 47:35.100
paragraf pierwszy: w uchwale numer dziesięć łamane na sto dziesięć łamane na dwa tysiące dziewiętnaście Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 roku

47:35.200 --> 47:40.200
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

47:40.300 --> 47:43.200
i tu Dziennik Urzędowy w którym opublikowano dokument

47:43.500 --> 47:47.000
wprowadza się następujące zmiany, które są wymienione

47:51.000 --> 47:56.100
paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina oraz dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin

47:56.800 --> 48:05.200
paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie w ciągu czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego

48:05.300 --> 48:08.200
proszę o przygotowanie głosowania

48:18.100 --> 48:20.100
Panie Przewodniczący, tutaj na moim nie ma połączenia z internetem

48:20.200 --> 48:23.300
Przed chwilą miałem, a teraz nie

48:23.600 --> 48:26.600
sekundkę, tak? Bo tutaj bywa

48:29.100 --> 48:34.000
Panie Radny, proszę! Proszę od takich komentarzy się powstrzymać, bo to jest nieeleganckie

48:58.100 --> 49:02.000
też jest problem u mnie z odświeżeniem głosowania

49:07.100 --> 49:09.500
tak, można było głosować

49:35.100 --> 49:41.200
chciałem jeszcze poinformować, że w trakcie już po otwarciu sesji

49:43.200 --> 49:44.200
zwiększyła się liczba radnych

49:47.100 --> 49:48.500
którzy znaleźli się na sali

49:48.600 --> 49:50.100
jest nas siedemnaścioro

49:59.900 --> 50:01.100
chyba wszystko, tak?

50:01.200 --> 50:02.000
proszę o zamknięcie głosowania

50:07.100 --> 50:08.600
uprawnionych było 17 Radnych

50:08.700 --> 50:10.200
15 głosowało za przyjęciem uchwały

50:10.600 --> 50:13.100
przeciwko 1 głos

50:13.900 --> 50:15.200
i wstrzymujących się 1 głos

50:15.300 --> 50:18.000
uchwała została podjęta

50:20.200 --> 50:22.100
Wysoka Rado

50:22.500 --> 50:26.100
wyczerpaliśmy zaplanowany na dzień dzisiejszy porządek obrad sesji

50:26.600 --> 50:29.100
dziękuję Paniom, Panom Radnym za udział

50:31.200 --> 50:34.100
Pani Burmistrz za udział w XIII Sesji Nadzwyczajnej

50:35.100 --> 50:38.000
zamykam XIII Sesję Rady Miejskiej