Kanał: alfaTV

Metryczka

  • Widownia: 4113
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: BRM
  • Montaż: BRM
  • Realizacja: BRM

Opis

UWAGA! W filmie dostępne są napisy (przycisk CC w prawym dolnym rogu filmu).

04:16.000 --> 4:18.000
Minęła godzina trzynasta

04:23.000 --> 04:24.000
Jest już lista?

04:28.000 --> 04:29.000
Minęła godzina trzynasta

04:30.000 --> 04:33.000
Witam wysoką rady, wszystkich obecnych

04:34.000 --> 04:35.000
Wysoka rado

04:37.000 --> 04:40.000
Otwieram trzynastą sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Żninie

04:41.000 --> 04:44.000
Pozwolicie, że, bo to dynamicznie się dzisiaj dzieje

04:51.000 --> 04:52.000
Czternaście

04:53.000 --> 04:57.000
I stwierdzam, że na ustawową liczbę dwudziestu jeden radnych

04:58.000 --> 05:00.000
W sesji bierze udział czternastu radnych

05:01.000 --> 05:04.000
To jest sześćdziesiąt siedem procent

05:05.000 --> 05:08.000
Czyli wystarczająca liczba do podejmowania prawomocnych uchwał

05:09.000 --> 05:13.000
Zgodnie z artykułem 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o

05:14.000 --> 05:17.000
samorządzie gminnym

05:18.000 --> 05:20.000
Serdecznie witam panie, panów radnych

05:20.200 --> 05:24.000
Zastępcę Burmistrza Żnina

05:24.500 --> 05:26.000
Panią Halinę Rosiak-Kozłowską

05:26.000 --> 05:28.000
i współpracowników 

05:29.000 --> 05:30.000 
Witam sołtysów

05:31.000 --> 05:32.000
I przewodniczących zarządów Rad Osiedli

05:32.000 --> 05:34.000
I pozostałe osoby obecne na sali

05:35.100 --> 05:36.000
I media jeżeli są

05:42.100 --> 05:43.000
Panie i Panowie Radni

05:44.000 --> 05:50.000
Otrzymaliście Państwo materiały na dzisiejszą trzynastą Sesję nadzwyczajną

05:51.000 --> 05:52.000
Jeden punkt porządku obrad

05:53.000 --> 05:55.000
To jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

05:55.500 --> 06:03.000
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

06:03.500 --> 06:07.000
I ten jeden punkt dzisiaj procedujemy

06:07.000 --> 06:11.000
Proszę Panią Burmistrz o przedstawienie propozycji uchwały

06:16.000 --> 06:17.000
Panie Przewodniczący, wysoka rado

06:18.000 --> 06:22.000
Projekt tej uchwały ma na celu zmiany porządkujące polegające na

06:22.000 --> 06:26.000
wprowadzeniu korekt jednostek redakcyjnych w niniejszej uchwale

06:27.000 --> 06:31.000
oraz unormowaniu zapisów w zakresie wysokości funduszu wskazywanej

06:32.000 --> 06:34.000
w uchwale budżetowej Gminy Żnin

06:35.000 --> 06:39.000
Wysokość funduszu nagród dla nauczycieli ujęta jest w budżecie Gminy Żnin

06:40.000 --> 06:44.000
W planach wydatków jednostek oświatowych na dany rok budżetowy

06:45.000 --> 06:49.000
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest jak najbardziej zasadne

06:52.000 --> 06:53.000
Dziękuję bardzo

06:54.000 --> 06:55.000
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby do projektu uchwały się odnieść?

06:56.000 --> 06:57.000
Zgłasza się Pani Radna Maria Błońska

06:57.500 --> 07:00.000
Udzielam głosu

07:01.000 --> 07:03.000
Panie Przewodniczący, szanowna rado, Pani Burmistrz

07:03.500 --> 07:08.000
Ja bym miała pytanie

07:08.500 --> 07:13.000
po co wprowadzone są te zmiany

07:15.000 --> 07:27.000
i czy nie ma tu zamiaru utopić pieniążków dla nauczycieli biorących udział w strajku

07:32.000 --> 07:38.000
i czy to nie jest rozszerzanie za dużo kompetencji burmistrza, dziękuję

07:39.000 --> 07:42.000
Dziękuję bardzo, poproszę o odpowiedź

07:45.000 --> 07:48.000
Ja zupełnie bym rozdzieliła te dwie sprawy

07:48.000 --> 07:50.000
Strajk nauczycieli już poza nami

07:50.200 --> 07:52.900
W ogóle nie mówimy o rekompensatach za strajk

07:53.400 --> 07:59.000
Natomiast, proszę Państwa, zbliża się Dzień Edukacji Narodowej

08:00.000 --> 08:06.000
I jak co roku, po prostu, przyznajemy nagrody nauczycielom

08:07.000 --> 08:10.900
Tylko i wyłącznie ta uchwała, ten projekt, ma to na myśli

08:11.000 --> 08:14.000
natomiast w ogóle nie mówi tutaj o

08:14.000 --> 08:22.000
jakiejkolwiek rekompensacie za czas strajku

08:22.500 --> 08:23.500
Dziękuję

08:24.000 --> 08:27.000
Przepraszam, zgłaszał się Pan Radny Dariusz Kaźmierczak

08:27.500 --> 08:29.500
Udzielam głosu

08:31.000 --> 08:34.000
Wysoka rado

08:34.500 --> 08:36.500
Bardzo proszę o włącznie mikrofonu

08:37.000 --> 08:42.000
Wysoka rado, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz

08:43.500 --> 08:47.000
Miałem dzisiaj nie zabrać głosu, ale po Pani wypowiedzi

08:48.000 --> 08:55.000
cały czas uważam, że w tym urzędzie w ogóle nie ma fachowców ani nie wiemy

08:57.000 --> 08:59.000
co przygotowujecie, ani nad czym głosujemy 

08:59.100 --> 09:02.900
Jak się czyta w punkcie czwartym otrzymuje brzmienie paragraf trzeci ustęp pierwszy

09:03.000 --> 09:12.900
nagrody o których mowa w paragrafie drugim ustęp przyznawane są z okazji Edukacji Narodowej

09:13.000 --> 09:18.000
i jeszcze myślałem, że to chodzi o to, że ta uchwała

09:19.000 --> 09:21.000
jest tak nadzwyczajna, jak wiele rzeczy tu jest nadzwyczajnych

09:22.000 --> 09:24.000
że ona, no, działa w przyszłość

09:25.000 --> 09:29.000
ale jak Pani w swoich słowach uargumentowała, że nadchodzi

09:30.000 --> 09:32.000
Dzień Edukacji Narodowej to i jest niezbędna ta uchwała

09:33.000 --> 09:36.900
Zawsze bym prosił pamiętać, że ja jeszcze jestem w tej radzie 

09:37.000 --> 09:46.000
Poświęciłem około... wielu lat zawodowo i społecznie

09:46.500 --> 09:50.000
w pracy samorządowej i takie uchwały

09:51.000 --> 09:53.000
zgodnie co jest zapisane

09:53.500 --> 09:57.500
są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym i one dopiero obowiązują

09:58.500 --> 09:59.500
w ciągu czternastu dni

10:00.000 --> 10:02.400
i taka, ta uchwała, może będzie za dwa miesiące

10:02.500 --> 10:05.000
może za miesiąc, a może za trzy miesiące

10:06.000 --> 10:07.000
Ja nie wiem kiedy ogłoszą w Dzienniku Urzędowym

10:07.500 --> 10:09.000
ale dopiero od ogłoszenia jest czternaście dni

10:09.500 --> 10:13.000
a Święto Edukacji Narodowej mamy prawie za czternaście dni

10:14.000 --> 10:18.000
czyli ta uchwała jest bezprzedmiotowa z tego, co pani uzasadnia

10:20.000 --> 10:22.000
Nasuwa się inna sytuacja

10:24.000 --> 10:25.500
Jak ja już widzę, w uchwale

10:27.000 --> 10:30.000
Myślę, że to ulegnie przez nadzór wykreśleniu, podzieleniu

10:31.000 --> 10:38.000
20% nagród - Burmistrz Żnina, 80% środków na nagrody - dyrektor

10:38.500 --> 10:45.000
a w budżecie nie przestawia nam się w ogóle kwot przyznawanych na nagrody

10:46.000 --> 10:48.000
jest to wszystko związane z płacami tylko

10:51.000 --> 10:53.000
jeżeli tu jest forma ukrycia

10:53.500 --> 10:55.500
ja nie chcę wchodzić w kompetencję nauczycieli

10:55.600 --> 10:58.000
nie chcę w ich gorycz wchodzić, że im nie zapłacono, czy zapłacono

11:01.000 --> 11:03.000
tylko jeżeli mają wszyscy otrzymać równo

11:03.200 --> 11:07.000
bo tak jest to gdzieś tam pocztą pantoflową

11:07.100 --> 11:09.200
to ja się chce dowiedzieć, ile dostaną ci nauczyciele

11:09.300 --> 11:12.000
którzy chodzili do pracy, oprócz tego, że dostali wynagrodzenie

11:12.500 --> 11:16.000
czy też dostaną po dwa i pół tysiąca in-plus

11:16.500 --> 11:24.000
czy dostaną Ci co nie chodzili do pracy dostaną dwa i pół a ci co chodzili do pracy nie dostaną tej nagrody burmistrza

11:25.000 --> 11:26.000
bo to jest jakaś kuriozum

11:27.000 --> 11:28.700
bo ja bym tutaj... nie ma znowu burmistrza

11:29.000 --> 11:31.000
bo w ogóle nie jest zainteresowany oświatą

11:31.500 --> 11:33.000
bo wiadomo, że jak on się dotknie oświaty

11:33.100 --> 11:36.000
to tylko wtedy są strajki i protesty, media

11:40.000 --> 11:43.000
to on na tej sesji powiedział, że zapłaci nauczycielom wszystkie pieniądze

11:44.000 --> 11:49.000
później, z miesiąc temu, powiedział, że nie zapłaci żadnych pieniędzy, też na tej sesji

11:50.000 --> 11:58.000
a teraz radni, jak nie zmienią tego na nadzwyczajnej sesji, gdzie uchwała w ogóle nie ma sensu

11:59.000 --> 12:01.500
ze względu na terminy

12:05.000 --> 12:12.000
Znam tu w bardzo wielu jeszcze w tym urzędzie, których nie zostało zwolnionych albo ich w jakiś sposób dziwny nie odeszli

12:12.500 --> 12:13.700
Znam, że to są fachowcy

12:14.500 --> 12:18.000
i nie mogę sobie, nie mogłem przyjąć do wiadomości

12:18.800 --> 12:21.000
że takie buble są wypuszczane

12:24.000 --> 12:26.000
To do tej pory, jak burmistrz dawał nagrody?

12:27.000 --> 12:29.000
i zdjęcia nauczycieli w Pałukach - na jakiej zasadzie dawał?

12:29.500 --> 12:30.700
Nielegalnie?

12:34.500 --> 12:35.500
To jak?

12:38.000 --> 12:41.000
Burmistrz na wniosek dyrektora ma udzielać nagród,

12:42.000 --> 12:44.000
A dyrektor na wniosek kogo?

12:44.100 --> 12:48.000
No tam piszą nawet, że Rady Pedagogiczne mogą wnioskować o nagrody dla nauczycieli

12:49.000 --> 12:50.800
Jeden tylko warunek

12:50.900 --> 12:56.000
Prosiłbym w budżecie stworzyć paragraf "nagrody"

12:58.000 --> 13:00.000
no ja chcę wiedzieć jak mam podejmować decyzje na postawie tego

13:00.100 --> 13:05.000
to ja chcę wiedzieć, czy mam do dyspozycji 500 tysięcy, 600 tysięcy na nagrody?

13:08.000 --> 13:10.000
czy na końcu się dowiemy, że te nagrody jednak są uznaniowe

13:13.000 --> 13:16.000
bo inaczej się odbywa, gdy są to nagrody burmistrza

13:16.500 --> 13:22.000
i schematu którzy tutaj jest bardzo dużo nauczycieli i w ogóle to dotyczy nauczycieli

13:25.000 --> 13:27.000
oni wiedzą, w jaki sposób to było przyznawane

13:27.500 --> 13:30.000
i cyklicznie dyrektorzy wnioskowali o swoich nauczycieli

13:30.500 --> 13:31.500
a dyrektorów nagradzał burmistrz

13:33.000 --> 13:37.000
Dzisiaj taki podział środków, nie wytłumaczenie nam,

13:38.000 --> 13:43.000
nie zwołanie komisji, tutaj do pana Przewodniczącego

13:43.100 --> 13:46.000
nie wskazanie wprost, o co chodzi

13:46.200 --> 13:51.000
tylko stworzenie zapisów, które będą działać może na koniec roku

13:52.000 --> 13:54.000
to tak samo jakby tej dzisiaj sesji nie było

13:55.000 --> 13:56.000
bo ta uchwała nie wejdzie w życie

13:59.800 --> 14:02.500
Trzecia jest sesja czy czwarta nadzwyczajna w tej kadencji

14:05.000 --> 14:07.000
nadzwyczajna sesja się odbywa wtedy

14:08.000 --> 14:09.600
Dostaliśmy dwa miliony dofinansowania

14:09.900 --> 14:11.300
Trzeba rozpisać przetarg

14:11.900 --> 14:13.700
A przedtem trzeba wprowadzić do budżetu

14:13.800 --> 14:14.900
To jest nadzwyczajna

14:15.500 --> 14:17.500
Coś się wydarzyło nadzwyczajnego

14:18.200 --> 14:19.900
Spaliło się pół miasta

14:21.000 --> 14:26.000
Ale mamy patrona, który chroni nasz Żnin, żeby się nie palił

14:28.000 --> 14:29.000
To jest sesja nadzwyczajna

14:32.000 --> 14:36.600
ale nie tak dawno, chyba w czerwcu, podejmowaliście, bo ja nie byłem, ja nie głosowałem za tym

14:37.000 --> 14:41.200
W czerwcu było głosowane coś podobnego

14:42.200 --> 14:45.100
też nie wiemy, czy zostało to uchylone, czy nie, bo nikt nie chce tego powiedzieć

14:46.000 --> 14:49.000
bo jak zostało uchylone przez nadzór i trzeba poprawki złożyć, to ja chcę to wiedzieć

14:50.000 --> 14:54.000
ale jeżeli w czerwcu głosowaliśmy i jest niedobrze, a dzisiaj jest dobrze,

14:54.100 --> 14:58.000
to powiedzcie nam dlaczego tamta z czerwca jest uchwała niedobra, a ta jest dobra

14:59.000 --> 15:02.000
no bo jest brak przepływu informacji

15:05.000 --> 15:09.000
chciałbym uspokoić nauczycieli, którzy to oglądają, którzy strajkowali

15:09.100 --> 15:22.000
i przez nacisk partii jednej słusznie wiodącej w kraju zagrożono wszystkim skarbnikom i burmistrzom, że będzie złamanie dyscypliny budżetowej

15:22.100 --> 15:26.000
jeżeli wypłacą te środki, bo na początku byli wszyscy odważni i powiedzieli, że wypłacą te pieniądze

15:26.500 --> 15:31.000
To może Pani Skarbnik nam powie, o jakiej kwocie mówimy dzisiaj dla nauczycieli?

15:31.500 --> 15:41.000
Jaki jest rząd kwoty ma być przeznaczony na nagrody w związku z nie zapłaceniem nauczycielom za strajk

15:41.500 --> 15:45.000
bierny, czynny - nie określam tego

15:46.000 --> 15:53.000
i bardzo dobrze byłoby, żeby takie dyskusje się odbyły na komisji

15:53.100 --> 15:58.100
Ja bym mógł nawet na niej nie uczestniczyć, bo Pan Przewodniczący by zreferował jak to wygląda i dlaczego tak ma być

15:59.000 --> 16:01.000
i by było po temacie

16:01.100 --> 16:05.000
kto jest autorem, jeżeli komisja resortowa tego nie robiła

16:05.100 --> 16:11.100
kto jest autorem tej uchwały i czemu ona ma służyć?

16:12.000 --> 16:21.000
Prosiłbym czytelnie Panią burmistrz, żeby nam odpowiedziała, bo to co powiedziała przed chwilką i mnie wywołała do odpowiedzi

16:21.100 --> 16:30.000
że chodzi o 14 października, to już obaliłem ten mit, że żadnego 14 października z tej uchwały, bez względu na to, czy ona będzie prawnie dobra czy niedobra

16:30.100 --> 16:36.000
nie skorzysta burmistrz, nie skorzysta dyrektor

16:36.100 --> 16:38.600
bo jej nie będzie, ona będzie zawieszona

16:39.000 --> 16:41.000
ona nie działa z dniem podjęcia

16:42.000 --> 16:49.000
jeszcze raz powtarzam - działa, bo to są takie rzeczy, działa 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

16:50.000 --> 16:53.000
a w Dzienniku Urzędowym kiedy ogłoszą? - nie wiem

16:54.000 --> 16:58.000
za miesiąc, powtarzam, dwa, może trzy? A dopiero opublikują... czternaście

16:58.100 --> 17:04.000
ale czternastego na pewno nauczyciele będą niezadowoleni i chciałbym żebyście Państwo drodzy nauczyciele o tym wiedzieli

17:05.000 --> 17:07.000
Czternastego żadnych pieniędzy nie otrzymacie

17:13.000 --> 17:15.200
No to się pytam - po co nam nadzwyczajna sesja?

17:17.000 --> 17:20.000
Pokazać, że jesteśmy dobrzy?

17:21.000 --> 17:25.000
No to ja już wybawiam burmistrza, bo on na pewno by się zderzył za dwa dni z tym, tak?

17:25.100 --> 17:27.100
Bo może ktoś by mu to wytłumaczył

17:27.200 --> 17:30.000
że z tej uchwały on żadnych pieniędzy ludziom nie da

17:31.000 --> 17:35.000
Drodzy nauczyciele, żadnych pieniędzy nie dostaniecie na czternastego, bo ta uchwała jest bublem

17:37.000 --> 17:40.000
Dziękuję bardzo. Prosiłbym o odpowiedź co powiedziałem, na to co powiedziałem

17:40.100 --> 17:49.000
Dziękuję. Jeżeli chodzi o... zgłaszał się jeszcze Pan Radny Andrzej Kurek

17:50.000 --> 17:51.000
nie wiem, czy...

17:52.800 --> 17:59.000
czy Was, Panów, Radnych, usatysfakcjonuje zebranie tego i jedna odpowiedź, tak?

17:59.800 --> 18:01.000
Proszę bardzo, Pan Andrzej Kurek

18:01.500 --> 18:05.000
Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, bo tutaj, jakby kontynuując 

18:05.100 --> 18:09.000
Kolega Darek Mówił o... kiedy uchwała wchodzi w życie

18:10.000 --> 18:12.000
ale w punkcie ósmym w paragrafie ósmym

18:12.500 --> 18:14.500
jest: otrzymuje brzmienie, że paragraf ósmy

18:14.600 --> 18:20.000
wniosek o którym mowa w paragrafie siódmym z zastrzeżeniem paragrafu trzeciego, ustęp drugi

18:20.100 --> 18:25.000
Należy składać wnioski do 15 września danego roku

18:25.100 --> 18:30.000
Pani burmistrz tutaj powiedziała o tym, że zbliża się Dzień Nauczyciela

18:30.100 --> 18:35.000
i jakby ten regulamin będzie zastosowany, już jakby nowy

18:35.100 --> 18:38.000
pomijam kontekst jego wprowadzenia

18:38.100 --> 18:40.100
jakby na ten Dzień Nauczyciela

18:40.200 --> 18:41.900
No takiej możliwości nie ma

18:42.100 --> 18:43.100
bo wnioski według tego regulaminu

18:43.200 --> 18:46.000
trzeba składać do 15 września

18:46.500 --> 18:52.000
więc można dopiero składać według tego regulaminu na przyszły rok

18:52.100 --> 18:58.400
a nie teraz, więc prosiłbym jakby odpowiedzieć

18:59.000 --> 19:06.000
bo Pani Burmistrz stwierdziła, że jakby zastosowanie ma to do tego 14 października Dnia Nauczyciela

19:06.500 --> 19:08.000
według mnie - nie

19:08.200 --> 19:14.000
Antydatować przecież nie można wniosków i nie wierzę w to, że już wnioski leżą jakby na wszelki wypadek

19:14.100 --> 19:16.300
I teraz regulamin jest wprowadzony

19:18.200 --> 19:19.800
Proszę

19:20.400 --> 19:22.200
Dziękuję Panu Radnemu

19:22.400 --> 19:24.000
Pani Burmistrz

19:26.000 --> 19:31.000
Proszę Państwa, najpierw może odnośnie terminów

19:31.500 --> 19:41.000
Właśnie ten termin, czyli zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, jest powodem tego, że zebraliśmy się właśnie jak najszybciej

19:41.100 --> 19:50.100
aby jak najszybciej została publikacja uchwały ogłoszona

19:52.000 --> 19:58.500
Ten termin o którym też wspomina tutaj Pan Radny Kurek

19:59.000 --> 20:01.100
był już w poprzedniej uchwale

20:01.300 --> 20:07.100
w tej czerwcowej, którą uchwalaliście i tutaj się to nie zmienia

20:09.200 --> 20:12.000
to jest tylko... No było do piętnastego...

20:18.100 --> 20:22.100
Ale Panie Radny - poproszę o dokończenie odpowiedzi przez Panią Burmistrz

20:22.200 --> 20:25.000
Ja, Panie Przewodniczący, chronię Panią Burmistrz, żeby nie zabrnęła za daleko

20:25.100 --> 20:30.000
Poproszę o umożliwienie dokończenia wypowiedzi Pani Burmistrz

20:30.100 --> 20:32.000
Państwo mają wyszczególnione punkty, które uległy zmianie

20:32.100 --> 20:35.000
Termin 15 września się nie zmienia

20:35.200 --> 20:39.100
Był w poprzedniej i jest teraz

20:40.000 --> 20:45.500
Jeżeli mógłbym, to zaznaczam, że nie uchwalamy nowego regulaminu, tylko jest to zmiana w regulaminach

20:45.700 --> 20:53.000
i tutaj chociażby wprowadzenie - Państwo, którzy pracują w szkołach wiedzą, że zmieniły się oceny nauczycieli

20:53.500 --> 20:58.000
wprowadzono ocenę bardzo dobrą, kiedyś był trzypoziomowy system

20:59.000 --> 21:05.000
więc tylko osoby z oceną wyróżniającą ewentualnie miałyby szansę

21:05.500 --> 21:12.000
na otrzymanie nagrody burmistrza.  Tu wprowadzono chociażby dodatkową ocenę bardzo dobrą

21:12.200 --> 21:17.000
To taka dygresja, jeżeli ktoś się nie zna na zmianach, które się w tej chwili

21:17.100 --> 21:18.800
Nie w tej chwili... no... odbyły

21:19.000 --> 21:22.000
Więc wprowadzenie tego chyba jest zasadne

21:23.500 --> 21:27.000
Ale proszę - udzielam głosu Panu Radnemu Andrzejowi Kurkowi

21:28.000 --> 21:30.000
Ja rozumiem, co Pani Burmistrz oczywiście powiedziała

21:30.100 --> 21:36.000
że poprzedni regulamin, załóżmy, tak samo zakładał 15 września - składanie wniosków

21:36.100 --> 21:40.000
ale chodzi jakby... no właśnie... 

21:40.100 --> 21:49.000
bo jeżeli intencją było zrekompensowanie, na przykład

21:50.000 --> 21:54.000
w jakiś tam sposób obejście pewnych rzeczy i oczywiście to już decyduje dyrektor szkoły, więc...

22:01.000 --> 22:05.000
i jak on do tego podejdzie, czy to będzie rekompensata za strajk, czy nie

22:06.000 --> 22:09.000
to wnioski są składane do 15 września

22:10.000 --> 22:14.000
to Pani burmistrz potwierdziła - w poprzednim, czy jeszcze obowiązującym regulaminie

22:15.000 --> 22:22.000
więc, nie wydaje mi się, że jeżeli taką intencję powiedzmy ma Pan Burmistrz

22:26.000 --> 22:28.000
żeby w jakiś sposób zrekompensować

22:28.100 --> 22:35.000
no to musieliby tu wypowiedzieć się dyrektorzy, czy - nie wiem - wszyscy strajkujący

22:36.100 --> 22:38.000
czy ci, którzy mogą składać wnioski

22:39.000 --> 22:41.000
bo to i rada pedagogiczna i tak dalej

22:43.000 --> 22:46.000
no nie wiem, złożyli do minionego 15 września

22:46.400 --> 22:51.000
bo jeżeli nie, no bo dyrektor może tak samo wnioskować i załóżmy, 

22:51.400 --> 22:57.000
tyle, ile ma środków wnioskuje, ciężko stwierdzić na jaką wysokość tych nagród

22:58.000 --> 22:59.400
bo to decyduje dyrektor

23:00.000 --> 23:03.000
ale jakby się upieram przy tym, że 

23:05.000 --> 23:09.000
nie będzie to skutkowało na ten rok

23:09.100 --> 23:10.900
tylko na przyszły

23:11.000 --> 23:14.000
no bo jeżeli wnioski do 15

23:16.000 --> 23:18.000
i prawdopodobnie bo tu też chodzi o co?

23:18.500 --> 23:23.000
jest zapis o jednej jeden procent odpisu na nagrody to jest to minimum

23:24.000 --> 23:25.900
tak powinno być

23:26.000 --> 23:29.700
w uzasadnieniu jest zresztą zapisane, że to jest właśnie to minimum

23:30.000 --> 23:31.400
czyli czyli bo tu też

23:32.100 --> 23:36.100
pytanie padło z kolegi Darka, który się pytał Pani skarbnik

23:36.400 --> 23:40.200
czy już jakaś kwota jest przeznaczona, czy no właśnie - to minimum

23:42.100 --> 23:46.100
czy o ile będzie zwiększone, bo rozumiem to jakiś skutek ma być jeżeli to jest te minimum jeden procent

23:47.000 --> 23:53.000
czyli czyli jest już powiedziane - jaka to kwota, czy będą za chwilę - nie wiem - zmiany w projekcie

23:55.000 --> 23:56.700
w uchwale budżetowej

23:58.700 --> 24:05.000
no mam takie tutaj mieszane uczucia co do spóźnienia, jeżeli już

24:05.100 --> 24:09.000
jeżeli już, to powinno się to wprowadzić na początku września lub sierpnia

24:11.500 --> 24:12.200
Proszę...

24:12.300 --> 24:14.200
Nawet w czerwcu, nawet w czerwcu

24:14.300 --> 25:15.000
Ale już mówię najpóźniej

24:15.100 --> 24:16.100
Tak? Pani Burmistrz

24:16.200 --> 24:18.100
Jeżeli mógłbym prosić o...

24:19.000 --> 24:22.900
Zostało to wprowadzone w czerwcu i nadal obowiązuje

24:23.000 --> 24:26.100
Natomiast na temat tego, co pan sugeruje

24:26.200 --> 24:29.000
Jakichś zwrotów za strajk - nie będę odpowiadać na te pytania

24:29.100 --> 24:32.100
Bo nic na ten temat nie wiem

24:33.200 --> 24:36.100
Jeżeli mógłbym tu włączyć się w tą dyskusję

24:36.200 --> 24:39.200
to ten paragraf, który panowie cytujecie

24:39.800 --> 24:43.200
czyli do 15 dotyczy nagród burmistrza, tak?

24:45.800 --> 24:51.100
więc składanie wnioski wniosków na nagrodę o nagrodę burmistrza

24:51.200 --> 24:52.500
jest do 15 września

24:53.100 --> 24:59.800
na nagrodę dyrektora, jeżeli ta nagroda jest przyznawana, no...

25:00.000 --> 25:03.300
tak rozumiem, przyznawana na wniosek Rady Pedagogicznej

25:03.500 --> 25:08.100
Rady Rodziców placówki

25:09.700 --> 25:11.400
to do 15 września do dyrektora się składa, tak?

25:11.500 --> 25:14.000
tak to wynika

25:14.100 --> 25:17.600
i te same zapisy, może przeredagowane - były, obowiązują

25:19.700 --> 25:23.000
więc procedura składanie wniosków

25:23.100 --> 25:25.400
była i jest

25:26.400 --> 25:30.000
i te wnioski jeżeli zostały w terminie złożone do 15 czerwca

25:31.000 --> 25:33.200
przepraszam - do 15 września

25:34.100 --> 25:39.000
to bieg spraw jest zachowany i nie ma tu problemu

25:40.000 --> 25:42.100
ale oddaję głos - Pan Radny Dariusz Kaźmierczak

25:44.000 --> 25:46.200
Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz

25:50.000 --> 25:52.100
Troszeczkę elementarza KPA

25:53.500 --> 26:00.000
Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 1960 roku z późniejszymi zmianami

26:03.000 --> 26:08.000
Jeżeli nie dołączyliście ani tego w tekście jednolitym, później żeby to było

26:08.900 --> 26:12.000
Ani bazowego regulaminu

26:12.100 --> 26:13.500
Rzuciliście wyrywek

26:14.500 --> 26:15.900
I odpowiadam,

26:17.100 --> 26:22.000
pomagam zrozumieć to, co żeście napisali

26:22.100 --> 26:24.700
Jeżeli bym szedł tokiem rozumowania Pani Burmistrz

26:25.100 --> 26:27.000
i Pana Przewodniczącego

26:27.100 --> 26:31.200
że jednak złożyli te wnioski, bo w tamtym regulaminie jest do 15

26:31.300 --> 26:34.000
to ja się pytam po co my dzisiaj podejmujemy, który będzie obowiązywał za rok

26:34.100 --> 26:36.100
w trybie nadzwyczajnym

26:37.000 --> 26:41.400
jeżeli Państwo, którzy to skonstruowali, nie rozumieją

26:42.300 --> 26:47.000
że w paragrafie ósmym, punkt, w punkcie ósmym, w paragrafie ósmym tej uchwały

26:47.100 --> 26:52.100
otrzymuje brzmienie... jak otrzymuje brzmienie, to się nie mówi, że

26:52.200 --> 26:58.200
z... uchwały zmieniającej nie pisze się tego, co już jest w poprzednim regulaminie

26:58.300 --> 27:01.400
otrzymuje brzmienie i ja nie wiem jaki jest pierwotny tekst tego

27:02.000 --> 27:04.200
otrzymuje brzmienie i coś uległo zmianie 

27:05.000 --> 27:08.400
a jeżeli coś uległo zmianie, to będzie obowiązywało po uchwaleniu w Dzienniku Urzę...

27:08.500 --> 27:11.000
po czternastu dniach

27:11.100 --> 27:14.900
i nie ma tutaj mydlenia oczu, że teraz te wnioski, które były złożone tam

27:15.100 --> 27:23.000
nie... te wnioski, które zostały... będą złożone do burmistrza po piętnastym pod... po wejściu do... uchwały w życie

27:23.100 --> 27:27.000
będą na podstawie tu... tego paragrafu, który został zmieniony

27:27.100 --> 27:31.000
bez względu, czy tam zostali litera, punkt, czy cokolwiek zmienione

27:33.000 --> 27:37.000
i dlatego moje pytanie było na samym początku - po co jest dzisiejsza sesja

27:37.500 --> 27:42.000
Pani burmistrz powiedziała, że muszą być wypłacone nagrody na czternastego października

27:43.000 --> 27:49.000
to powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, bo ta uchwała nie będzie w tym momencie obowiązywać

27:49.200 --> 27:55.000
to jeszcze raz zapytuję, po co dzisiaj jest ta sesja nadzwyczajna, żeby zrobić te zmiany?

27:55.100 --> 28:01.000
czy Pan Przewodniczący nie powinien zająć stanowiska, podnieść ręki do góry, wycofać ten punkt

28:01.100 --> 28:05.000
prosić - za zgodą zwołującego Sesję Nadzwyczajną

28:05.100 --> 28:07.800
przerobić to w komisji merytorycznej

28:08.100 --> 28:11.000
i przygotować tak, żeby to było dobrze na następny rok

28:12.000 --> 28:14.000
bo od czerwca - co się zmieniło?

28:14.200 --> 28:18.000
Niech mi ktoś powie, co się zmieniło, że od czerwca do dzisiaj jest następna uchwała?

28:18.600 --> 28:21.200
Ktoś mi to odpowie, czy nie?

28:23.500 --> 28:27.100
Tak? Możemy? Pani Burmistrz?

28:28.000 --> 28:36.100
Tak. Panie Radny, ja nie mówię, że te nagrody zostaną wypłacone 14 października

28:36.200 --> 28:42.100
Chcę, żeby ten czas do wypłacenia nagród nauczycielom, był jak najkrótszy

28:42.200 --> 28:48.000
Pan zakłada, że ogłoszenie w Dzienniku będzie za dwa, trzy miesiące

28:48.300 --> 28:55.000
A ja jestem większą optymistką i mam nadzieję, że będzie to na tyle szybko, że wszystkie imprezy, które

28:55.800 --> 29:07.600
z okazji Święta Edukacji Narodowej będą się odbywały, być może już w tym czasie będzie można wypłacić nauczycielom należne im nagrody

29:08.100 --> 29:09.500
Dziękuję

29:09.600 --> 29:11.500
Pani Burmistrz

29:12.600 --> 29:15.200
w poniedziałek dopiero wyjdzie ta uchwała jeżeli ją ktoś dzisiaj podejmie

29:17.300 --> 29:23.100
i gdyby ją w poniedziałek ogłosili, a ogłoszenie to jest równoznaczne z wydrukowaniem w Dzienniku Urzędowym, 

29:24.400 --> 29:25.500
to nie ma takiej możliwości, 

29:25.600 --> 29:31.200
rozumie, że pani tak to chce nam tutaj powiedzieć to wszytko, żeby coś pani chciała powiedzieć

29:31.300 --> 29:34.100
ale jeszcze raz Panią proszę - nie chcę takich odpowiedzi, po Pani się pogrąża

29:35.300 --> 29:39.900
to są elementarne zasady wdrażania uchwał

29:40.000 --> 29:43.200
i nie ma możliwości, gdzie od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

29:43.300 --> 29:45.900
jest... działa ta uchwała po czternastu dniach

29:46.100 --> 29:50.300
a do wydrukowania mamy czternaście dni

29:50.400 --> 29:52.500
i (pod) ogłoszenia i Pani mówi, że się to zdąży

29:52.600 --> 29:54.200
no po prostu to się nie zdąży i nie da się tego słuchać

29:55.300 --> 29:57.200
i w związku z tym, że jest Pani kobietą, ja nie będę dalej tego ciągnął

29:57.300 --> 30:01.200
bo po prostu powinienem tutaj troszeczkę bardziej powiedzieć na temat kompetencji

30:01.300 --> 30:04.200
w sprawach wypowiadania się na ten temat

30:05.100 --> 30:11.200
nie chcę, bo szanuję Panią, ale prosiłbym, żebyśmy nie... publicznie nie mówili

30:11.300 --> 30:13.100
raz Pani powiedziała, że chodzi o ten czternasty, teraz Pani mówi, że o ten sam czternasty

30:13.200 --> 30:16.300
Nie - ja powiedziałam, że "z okazji", "z okazji"

30:18.000 --> 30:20.000
ale okazja to jest ta co jest najbliższa, a nie ta co za rok

30:20.100 --> 30:21.900
niekoniecznie

30:22.000 --> 30:24.000
no to jeżeli to jest za rok, to ja wnioskuję

30:24.100 --> 30:25.100
nie, to nie jest za rok

30:25.200 --> 30:29.200
to ja wnioskuję, do Pani, jako osoby która zwołała, czy w imieniu

30:29.300 --> 30:31.700
bo już już nawet wniosku tam nie patrzyłem kto zwołał to

30:31.800 --> 30:32.700
Burmistrz

30:32.800 --> 30:33.700
Burmistrz

30:33.800 --> 30:36.100
I nie zwołał Burmistrz tylko ja na wniosek Burmistrza

30:37.100 --> 30:40.000
Ale Sesja Nadzwyczajna odbywa się na wniosek z...

30:40.100 --> 30:42.400
nie może Pan nie odmówić

30:43.200 --> 30:48.000
w związku z tym ja wnioskuję do Pani, żeby tą uchwałę zdjąć 

30:48.100 --> 30:50.000
i przekazać do komisji resortowej

30:50.100 --> 30:53.500
i niech to się wszystko odbędzie tak, jak powinno

30:54.000 --> 30:55.500
Dziękuję

30:55.600 --> 30:56.500
Dziękuję

30:56.600 --> 30:57.800
Czy można jeszcze?

30:57.900 --> 30:59.200
Proszę, Pani Burmistrz

31:00.000 --> 31:02.000
Proszę Państwa, jeszcze sprostowanie

31:02.100 --> 31:09.000
Powiedziałam, że to jest z okazji Dnia Nauczyciela, więc czy to będzie czternastego, osiemnastego, dwudziestego

31:10.100 --> 31:12.000
Nauczyciele te kilka dni poczekają.

31:12.100 --> 31:15.000
Jeżeli to będzie nawet koniec miesiąca

31:15.200 --> 31:25.000
Również skracamy dzisiejszym spotkaniem, dzisiejszym posiedzeniem, skracamy ten czas na to, aby ci nauczyciele otrzymali nagrody

31:28.900 --> 31:35.000
Nadal się będę tutaj upierała, że ta uchwała jest w pełni zasadna

31:35.100 --> 31:41.000
Poza tym ja rozumiem, że Pan Radny, jak twierdzi

31:41.100 --> 31:45.100
zna przepisy prawa i nimi tutaj zasypuje nas

31:45.200 --> 31:51.200
ale mamy też kancelarię prawną, więc jeżeli jest jakaś wątpliwość, możemy się odnieść

31:51.300 --> 31:59.100
czy ta... czy to... przedstawione Państwu... ten projekt jest w pełni zgodny z prawem

32:00.000 --> 32:01.000
Dziękuję

32:02.100 --> 32:07.100
Pani Burmistrz za odpowiedź. Jeszcze raz zgłasza się Pan Radny Dariusz Kaźmierczak. Udzielam głosu

32:10.100 --> 32:13.000
Jeszcze raz wrócę do idei i żeby to zakończyć

32:15.000 --> 32:20.000
Tak jak Pani uzasadniała ten wniosek ideą było to, żeby wypłacić nagrody

32:20.100 --> 32:29.400
Jeżeli mają być wypłacone teraz z Pani wypowiedzi nagrody, za trzy dni później, pięć dni później, miesiąc później

32:31.100 --> 32:35.200
to powiedzmy - jeszcze raz

32:35.500 --> 32:42.500
że nauczyciele żadnych nagród, które mieli otrzymać z tego okazji Dnia Święta, nie otrzymają

32:42.900 --> 32:47.100
bo nagrody i kwiaty to się otrzymuje w dniu imienin a niektórzy to jeszcze mówią, że imieniny trwają trzy dni

32:50.000 --> 32:54.100
Nie da się dalej prowadzić polemiki w ten sposób

32:55.000 --> 32:57.300
Myślę, że ktoś tego nie dopatrzył

33:01.000 --> 33:02.900
Przygotował to, bo tak trzeba było

33:03.000 --> 33:04.200
Może dopasować to do finansów

33:04.300 --> 33:05.300
Nie wiem

33:07.600 --> 33:11.600
Pewno sankcja, jaką ma być

33:13.400 --> 33:15.000
złamanie dyscypliny budżetowej

33:17.200 --> 33:22.000
wszystkich mobilizuje do tego, żeby za pomocą podniesionych dłoni Radnych

33:22.100 --> 33:25.000
zrobić sobie klauzulę odpowiedzialności na nas

33:26.000 --> 33:28.500
w związku z tym, że w Polsce nie ma odpowiedzialności zbiorowej

33:29.000 --> 33:33.200
to uchwały Rady Miejskiej są najlepsze - naszych i innych

33:34.000 --> 33:39.000
jak podejmujemy, że komuś coś sprzedajemy, jakąś działkę to nie można kogoś pociągnąć do konsekwencji, odpowiedzialności, że tak było

33:40.000 --> 33:43.000
Jeżeli ta uchwała przejdzie i przejdzie przez nadzór, to co Pani tu właśnie mówi

33:43.800 --> 33:46.500
i będą te pieniądze dobrze, czy źle wypłacone

33:47.000 --> 33:50.100
no to nie będzie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności, bo nie ma odpowiedzialności zbiorowej

33:51.000 --> 33:52.800
ale ja mówię o całkiem innej rzeczy

33:54.700 --> 33:56.500
o dzisiejszym spotkaniu

33:57.200 --> 34:04.000
dlaczego my mamy się dzisiaj spotkać, dlaczego ma... jesteśmy po raz kolejny wzywany na Sesję Nadzwyczajną

34:04.100 --> 34:06.100
gdzie nic nadzwyczajnego się nie stało

34:06.200 --> 34:14.000
sami Pani powiedziała, czy to Pan Przewodniczący, że te wnioski to były złożone z tamtego regulaminu

34:14.100 --> 34:16.800
nie z tego, co teraz będzie

34:17.900 --> 34:20.200
no tak Pan powiedział, do piętnastego września

34:20.300 --> 34:22.600
no bo dzisiaj jakby nie było to mamy trochę inny wrzesień

34:23.700 --> 34:26.800
to nie mogę ja tutaj dzisiaj na porządku dziennym

34:27.000 --> 34:28.200
nie odnieść się do tego

34:29.900 --> 34:36.000
może gdyby Pani na początku nie uzasadniła, że chodzi o ten czternastego, to jeszcze bym może zrozumiał, że coś jeszcze innego ukrytego

34:36.200 --> 34:40.000
ale nic, nic nikomu dzisiaj po tej uchwale

34:41.000 --> 34:43.600
nic nikomu po tej uchwale

34:44.000 --> 34:48.000
żadna pani skarbnik nie podejmie decyzji o przekazaniu tych środków

34:50.200 --> 34:52.000
bo tej uchwały ona nie będzie miała

34:53.000 --> 34:57.200
i to jest proces legislacyjny, który trwa od zawsze

34:57.300 --> 35:02.000
uchwały są wdrażane w dniu podjęcia

35:03.000 --> 35:04.000
w ciągu czternastu dni

35:05.500 --> 35:08.000
i są wdrażane po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

35:08.300 --> 35:10.300
to jest taka malutki elementarz

35:10.400 --> 35:12.600
i tak to wygląda

35:13.100 --> 35:14.200
ja, bo tu same kobiety są, które mają odpowiadać

35:15.000 --> 35:20.100
ja bym jeszcze chciał, żeby... no żebyśmy wiedzieli też o co chodzi, jak już dzisiaj ta sesja nadzwyczajna jest

35:22.000 --> 35:28.000
zapytać Panią Skarbnik, o jakim rzędzie kwoty mówimy do działania i tutaj tej rozgrywki i

35:29.000 --> 35:33.000
publicznie nikt nie chce powiedzieć, że chodzi o wypłacenie dla nauczycieli

35:33.000 --> 35:35.600
chciałbym wiedzieć, o jakiej kwocie mówimy

35:37.900 --> 35:39.200
Minimum 1% chyba, tak?

35:41.200 --> 35:43.200
zgłasza się jeszcze Pan Radny Andrzej Kurek, nie wiem czy też podobnie...

35:43.300 --> 35:45.700
Jeszcze Panie Przewodniczący, jeśli można jedno zdanie

35:45.900 --> 35:49.200
Istota rzeczy się nie zmienia, regulamin się nie zmienia

35:49.500 --> 35:54.200
To są poprawki też redakcyjne

35:55.400 --> 35:58.200
No zauważcie Państwo, co tu zostało zmienione

35:59.100 --> 36:02.400
Dziękuję Pani Burmistrz, Pan Radny Andrzej Kurek. Proszę.

36:05.100 --> 36:08.100
Znaczy, bo tu Pan Przewodniczący mówił o tych terminach

36:08.200 --> 36:12.300
się jeszcze tu pod... będę czepiał tych terminów piętnastego września

36:12.400 --> 36:19.200
no tu jest wyraźnie napisane w punkcie ósmym, paragraf ósmy, punkt drugi

36:20.000 --> 36:26.100
w sekretariacie placówki oświatowej w przypadku nagród, o których mowa w paragrafie drugim, ustęp drugi, punkt drugi

36:26.200 --> 36:29.000
a to dotyczy nagród dyrektora

36:29.800 --> 36:31.500
nie tylko burmistrza

36:31.600 --> 36:32.800
no tak, powiedziałem

36:32.900 --> 36:37.000
ja rozumiem, że wnioski - no bo nie wyobrażam sobie

36:37.100 --> 36:41.300
że ja składam wniosek, jako dyrektor szkoły, czy... o przyznanie

36:41.400 --> 36:45.200
że będzie obowiązywał za chwilę

36:45.300 --> 36:48.700
ja muszę składać wniosek na moment, w którym obowiązuje regulamin

36:48.800 --> 36:54.200
czyli ma zastosowanie regulamin w momencie złożenia wniosku ten który obowiązywał z czerwca

36:54.300 --> 36:56.000
tak to należy rozumieć

36:56.100 --> 36:58.200
a Pan jako dyrektor składa do kogo wniosek?

36:58.400 --> 37:00.000
zależy o jaką nagrodę

37:00.100 --> 37:05.100
mówimy tu o nagrodzie dyrektora na wniosek... z inicjatywy, z własnej inicjatywy

37:05.200 --> 37:07.100
z inicjatywy na przykład dyrektora

37:08.000 --> 37:09.400
zależy, jakie są procedury

37:09.500 --> 37:15.200
natomiast tak samo wniosek składa dyrektor, jeżeli chodzi o nagrodę

37:15.400 --> 37:17.700
dla nauczyciela

37:17.400 --> 37:19.200
natomiast chodzi mi o co?

37:19.300 --> 37:22.100
do piętnastego września, czyli każdy dyrektor, czy burmistrz

37:22.200 --> 37:25.900
jeżeli ma termin też do piętnastego września

37:25.900 --> 37:31.100
w tym momencie obowiązywał regulamin i obowiązuje jeszcze do momentu podjęcia jakiejkolwiek uchwały

37:31.200 --> 37:34.000
ten, który obowiązuje

37:36.200 --> 37:39.000
więc każde zmiany, które są, ja rozumiem jeszcze ma jakieś no Pani Burmistrz tu mówi są

37:39.100 --> 37:40.100
Redakcyjne

37:40.200 --> 37:44.100
Mniejsze jakieś tam znaczenie, które jakby nie mają wpływu i to rozumiem

37:44.200 --> 37:51.000
natomiast ja to rozumiem, że wszystkie wnioski, które są do piętnastego września z tym terminem

37:51.100 --> 37:57.000
obowiązuje regulamin, który teraz obowiązuje, a nie ten, który będzie

37:57.100 --> 38:04.200
no bo w momencie złożenia wniosku nie może być inaczej potraktowany ten wniosek, jak regulamin się zmienia

38:04.500 --> 38:10.100
to znaczy my, my... jeżeli dobrze rozumiem

38:10.200 --> 38:14.200
my nie zmieniamy regulaminu w całości, tylko, tylko fragmenty, tak?

38:14.300 --> 38:19.100
i teraz rozumiem, że Pan Radny sugeruje, że powinien obowiązywać

38:19.200 --> 38:24.000
do wniosków złożonych do 15 września 2019 roku

38:24.100 --> 38:32.000
regulamin w treści jaki... jaka była na

38:32.100 --> 38:34.100
uchwalenie go w czerwcu, tak?

38:34.200 --> 38:35.900
dobrze rozumiem?

38:36.000 --> 38:37.000
tak
dobrze rozumiem

38:37.100 --> 38:43.100
natomiast te, na przykład, redakcyjne, tak? Jakieś tam poprawki

38:44.000 --> 38:45.600
czy mają dotyczyć, czy nie?

38:46.000 --> 38:50.000
tego regulaminu, na dzień rozpatrywania wniosków, tak?

38:50.100 --> 38:56.000
należałoby tutaj mieć cały regulamin, żeby stwierdzić, jaki to ma wpływ 

38:56.100 --> 38:57.200
no ale to są...

38:57.300 --> 39:05.100
natomiast obojętnie, czego by to nie dotyczyło, czy poprawek, naprawdę - kropki, przecinka i tak dalej

39:05.200 --> 39:07.200
które nie mają jakby wpływu

39:08.100 --> 39:10.300
mogą mieć mieć niektóre rzeczy wpływ

39:10.400 --> 39:12.400
nie wiem, musiałbym porównać

39:14.100 --> 39:20.100
że te wnioski muszą być stricte obowiązujące, ja tak to rozumiem, w momencie złożenia wniosku

39:20.900 --> 39:27.100
jeżeli miałoby to ten regulamin jakiś wpływ na na te nagrody czy na te wnioski

39:28.000 --> 39:30.000
może one nie będą miały wpływu, tego nie wiem

39:30.100 --> 39:35.100
natomiast regulamin ten musi obowiązywać, który był

39:35.200 --> 39:37.100
no do 15 września

39:37.200 --> 39:39.100
to tutaj, to tutaj

39:40.100 --> 39:51.100
jeżeli chodzi o o kwestię prawną no to na pewno mecenas pomoże dyrektorom i pomoże burmistrzowi, który regulamin jest właściwy na który moment, tak? Dziękuję

39:52.000 --> 39:55.100
bo jeszcze tylko może dopowiem, bo, bo jeżeli Pani Burmistrz mówi, że tam nie wiem

39:55.200 --> 39:58.000
za trzy, za miesiąc będzie nagroda

39:58.100 --> 40:00.000
taka czy inna, że... czyli ja to rozumiem

40:00.100 --> 40:05.000
tak to zrozumiałem, że po wejściu w życiu uchwały

40:05.100 --> 40:08.000
i w Dzienniku Urzędowym

40:08.100 --> 40:12.600
jakby będzie właśnie już obowiązywały te nowe nagrody

40:12.800 --> 40:15.300
no chyba, że mamy inne założenia

40:15.800 --> 40:21.000
że wypłacane nagrody do 15 września według tego regulaminu, który był, czyli jest jeszcze

40:21.100 --> 40:28.700
i jak ten wejdzie w życie, będą następne nagrody, ale terminy muszą być zachowane do 15 września

40:29.000 --> 40:33.000
oczywiście, teraz jest kwestią podstawy prawnej dzisiaj to

40:33.100 --> 40:35.800
różnie można interpretować - złożenie wniosku

40:36.000 --> 40:41.000
16 września jest także wnioskiem do 15 września następnego roku
Oczywiście

40:43.800 --> 40:45.000
Ale jest do 15 września

40:46.000 --> 40:51.000
Każdy wniosek złożony po 15 września jest wnioskiem złożonym do 15 września, więc

40:52.800 --> 40:56.700
tutaj od strony no powiedzmy... technicznej, tak?

40:57.000 --> 41:02.000
dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń co do dyskusji

41:02.400 --> 41:03.700
w związku z tym...

41:04.100 --> 41:07.400
ja prosiłem Panią Burmistrz i nie odpowiedziała

41:08.200 --> 41:11.900
czy chciałaby wycofać ten punkt z tej sesji

41:12.000 --> 41:13.000
Pani Burmistrz, czy...

41:13.100 --> 41:18.400
Absolutnie - nie chcę wycofać tego z punktu z dzisiejszej sesji

41:19.100 --> 41:21.400
Regulamin się nie zmienia, jeszcze raz powtarzam

41:21.500 --> 41:23.500
Istota regulaminu nie zmienia się

41:23.700 --> 41:26.700
to są poprawki redakcyjne w tym regulaminie

41:26.800 --> 41:31.200
i drugie pytanie - czy możemy się dowiedzieć, o jakiej kwocie mówimy?

41:33.100 --> 41:38.000
ale kwocie na nagrody na rok 2019...

41:38.100 --> 41:38.500
tak

41:38.600 --> 41:45.000
Dobrze, no trzeba to tak określić, bo znowu ktoś powie, że do 2020 ktoś się będzie odnosił...
Konkretnie

41:46.100 --> 41:47.300
Wszyscy maturę mają

41:48.300 --> 41:48.500
Czy Pani Burmistrz...

41:48.600 --> 41:52.300
Tak, jak jest zapisane w regulaminie, nie mniej niż 1%

41:52.400 --> 41:53.700
Dziękuję

41:54.100 --> 41:56.000
Ja nie pytam o procenty, pytam o kwotę

41:58.000 --> 42:02.300
To wynika z funduszu, który jest przeznaczony

42:02.400 --> 42:06.000
Proszę Państwa, budżet Gminy jest powyżej 102 milionów

42:06.100 --> 42:08.300
no to naprawdę osoby, które zajmują się...

42:08.400 --> 42:12.500
ja rozumiem, że Pan Radny chce, aby odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, tak?

42:12.600 --> 42:15.700
Nie, nie. Pani, Pani Burmistrz. Pani Skarbnik...

42:15.800 --> 42:16.300
Dobrze, to ja mogę...

42:16.400 --> 42:21.200
I reszta osób tylko odpowiadają za zgodą Pana Przewodniczącego

42:21.300 --> 42:24.100
I ja nie mogę kazać Pani Bur... Pani Skarbnik odpowiedzieć

42:24.200 --> 42:33.100
Ja, jeżeli będzie taka wola Pani Burmistrz, to oczywiście prosimy
o informację

42:33.200 --> 42:41.100
czy kwotowo jest Pani Skarbnik w stanie powiedzieć jak... procentowo to wiemy

42:41.200 --> 42:43.100
nie mniej niż 1%
To jest ważne czy to jest 3%, czy...

42:45.100 --> 42:46.400
a może 1,2?

42:47.500 --> 42:48.000
a ja wolę kwotę

42:49.000 --> 42:59.000
Proszę, bo to kwota wynika również z przepisów prawa, to nie jest tak tutaj minimum 1% nie wynika z jakiegoś widzimisię kogoś

43:00.000 --> 43:02.000
Proszę

43:03.100 --> 43:05.400
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

43:05.500 --> 43:08.300
Myślę, że tutaj ta dyskusja jeśli chodzi o kwoty zabezpieczone, wynika z faktu

43:08.400 --> 43:20.000
dalej niestety niezależnego od nas, ponieważ tak stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów i interpretacje do paragrafu 401

43:20.100 --> 43:23.400
Ponieważ wyraźne są stanowiska

43:23.500 --> 43:32.200
Ponieważ nie mamy oddzielnego paragrafu jeśli chodzi o fundusze nagród dla pracowników i dydaktycznych i pracowników administracji, obsługi, zatrudnionych w placówkach oświatowych

43:32.300 --> 43:36.100
wątpliwości pojawiały się interpretacyjne już w doktrynie bardzo dawno temu

43:36.200 --> 43:38.100
czy ujmować to w paragrafie 304

43:38.200 --> 43:41.200
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

43:41.300 --> 43:45.000
czy w paragrafie 401 - wynagrodzenia osobowe pracowników

43:45.100 --> 43:49.200
otóż jednoznaczne są stanowiska, interpretacje, że fundusze nagród

43:51.300 --> 43:54.000
dla nauczycieli wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela

43:54.200 --> 43:56.200
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

43:56.300 --> 43:59.000
należy ujmować w paragrafie 401

44:00.000 --> 44:02.100
no i zgodnie z artykułem 49 ustęp 1 Karty

44:02.200 --> 44:04.100
powinny one wynosić nie mniej niż...

44:04.800 --> 44:07.300
ja Państwu, jeśli oczekujecie ode mnie kwoty na chwilę obecną

44:10.100 --> 44:12.200
przytoczę Państwu kwotę, która jest

44:12.300 --> 44:15.300
ponieważ nie robiliśmy żadnych korekt w planie finansowym

44:16.400 --> 44:18.400
i uważam, że ona jest kwotą aktualnie obowiązującą

44:18.500 --> 44:21.300
tą, którą Państwo uchwalali na etapie uchwalenia budżetu Gminy

44:22.000 --> 44:27.200
wypełniliśmy przesłankę ustawową i zaplanowaliśmy nie mniej niż, czyli 1% nagrody

44:27.200 --> 44:31.200
jest to ogólem kwota 160 tys. 851 zł. Dziękuję

44:32.300 --> 44:33.100
Dziękuję. No już teraz wszystko jasne

44:33.200 --> 44:35.800
Czyli, Panie Przewodniczący - pytanie do Pani Skarbnik. 

44:36.700 --> 44:40.200
Czyli Pani Skarbnik nie przewiduje wypłacenia w postaci nagród

44:42.300 --> 44:45.300
pieniędzy, które nie zostały wypłacone jako pensum nauczycielom?

44:47.200 --> 44:49.000
jako pensum?

44:49.100 --> 44:50.900
w okresie strajku 

44:51.000 --> 44:55.200
ale cały czas mówimy o regulaminie nagród, a nie o wypłacie rekompensaty, Panie Radny... no

44:57.300 --> 44:59.000
Pan o jednym, a tu o drugim

44:59.100 --> 45:00.000
ja naprawdę pytam o tym samym, co Pan mówi

45:00.100 --> 45:02.100
proszę! no dobrze!

45:02.200 --> 45:03.400
proszę bardzo, Pani Skarbnik

45:04.300 --> 45:06.100
celowo, Proszę Państwa, ja nie, żeby Państwa zanudzać

45:07.000 --> 45:10.600
pozwoliłam sobie powiedzieć o tym paragrafie 401 i 304

45:10.900 --> 45:16.200
ponieważ przeplata się tutaj w Państwa wypowiedzi dwie różne kwalifikacje

45:16.300 --> 45:21.300
wynagrodzenie osobowe, a nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

45:21.800 --> 45:23.400
mają zupełnie inną kwalifikację

45:23.700 --> 45:27.100
i są wypłacane z zupełnie innych przesłanek

45:27.200 --> 45:31.200
no niestety ustawodawca spowodował tak, że są w tym samym paragrafie w planie wydatków

45:31.220 --> 45:32.300
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.

45:32.350 --> 45:35.890
ja mam jeszcze jedno pytanie, Panie Przewodniczący

45:35.900 --> 45:36.400
Proszę, udzielam głosu

45:36.500 --> 45:37.800
Do Pani Burmistrz

45:38.900 --> 45:39.900
Bo jest to nagrywane... medialnie

45:40.200 --> 45:50.100
Czy nauczyciele otrzymają zwrot utraconych pensji w wyniku strajku w dwutysięcznym dziewiętnastym roku

45:50.300 --> 45:52.500
czy nie otrzymają?

45:52.600 --> 45:53.400
tak? Może Pani Burmistrz?

45:56.200 --> 45:59.500
taką odpowiedź otrzymali Państwo na poprzedniej sesji

46:00.000 --> 46:01.800
gdzie już padło to pytanie

46:01.900 --> 46:04.200
wyraźnie Burmistrz mówił, że nie otrzymają

46:06.000 --> 46:07.400
i ja potwierdzam - nie otrzymają

46:07.500 --> 46:08.400
Dziękuję.

46:08.500 --> 46:11.000
Wszystko jest jasne. Myślę, że wyjaśnione.

46:12.900 --> 46:13.200
Nie widzę

46:14.100 --> 46:16.500
Proszę, jeszcze Pan Radny Jerzy Krynicki. Proszę bardzo.

46:17.200 --> 46:22.000
Ja tutaj tak [niezrozumiałe słowo] tą sprawę związaną z wypłatą za strajk, bo

46:22.100 --> 46:27.000
puszczają niektórzy, nie wiem to, czy tutaj Radni, czy coś

46:27.300 --> 46:29.100
informację wśród nauczycieli

46:29.200 --> 46:33.200
że dostaną zapłacone za strajk w formie nagrody

46:35.100 --> 46:39.100
I te pieniądze już miały na konto wpłynąć bodajże tydzień albo dwa tygodnie temu

46:39.500 --> 46:41.300
tak mówią nauczyciele

46:41.800 --> 46:48.200
no wie Pan, no to różne rzeczy ludzie mówią i jeżeli się nie znają na pewnych mechanizmach no to może tak wyglądać

46:49.200 --> 46:53.200
nie, nie, tylko, że ktoś ktoś te te ktoś te rzeczy puszcza i nie tam załóżmy byle kto

46:54.300 --> 46:56.200
ale z tego co tam słyszałem, to Radni

46:57.400 --> 46:59.000
dziękuję

46:59.100 --> 47:02.100
no... dziękuję, dziękuję

47:02.400 --> 47:08.400
nie widzę. Dobrze, w takim razie Pani Burmistrz nie wycofuje projektu i pozwolę przeczytać

47:09.100 --> 47:14.200
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

47:14.300 --> 47:16.300
stosowna podstawa prawna

47:17.200 --> 47:24.200
po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin, uchwala się co następuje

47:24.800 --> 47:35.100
paragraf pierwszy: w uchwale numer dziesięć łamane na sto dziesięć łamane na dwa tysiące dziewiętnaście Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 roku

47:35.200 --> 47:40.200
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

47:40.300 --> 47:43.200
i tu Dziennik Urzędowy w którym opublikowano dokument

47:43.500 --> 47:47.000
wprowadza się następujące zmiany, które są wymienione

47:51.000 --> 47:56.100
paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina oraz dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin

47:56.800 --> 48:05.200
paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie w ciągu czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego

48:05.300 --> 48:08.200
proszę o przygotowanie głosowania

48:18.100 --> 48:20.100
Panie Przewodniczący, tutaj na moim nie ma połączenia z internetem

48:20.200 --> 48:23.300
Przed chwilą miałem, a teraz nie

48:23.600 --> 48:26.600
sekundkę, tak? Bo tutaj bywa

48:29.100 --> 48:34.000
Panie Radny, proszę! Proszę od takich komentarzy się powstrzymać, bo to jest nieeleganckie

48:58.100 --> 49:02.000
też jest problem u mnie z odświeżeniem głosowania

49:07.100 --> 49:09.500
tak, można było głosować

49:35.100 --> 49:41.200
chciałem jeszcze poinformować, że w trakcie już po otwarciu sesji

49:43.200 --> 49:44.200
zwiększyła się liczba radnych

49:47.100 --> 49:48.500
którzy znaleźli się na sali

49:48.600 --> 49:50.100
jest nas siedemnaścioro

49:59.900 --> 50:01.100
chyba wszystko, tak?

50:01.200 --> 50:02.000
proszę o zamknięcie głosowania

50:07.100 --> 50:08.600
uprawnionych było 17 Radnych

50:08.700 --> 50:10.200
15 głosowało za przyjęciem uchwały

50:10.600 --> 50:13.100
przeciwko 1 głos

50:13.900 --> 50:15.200
i wstrzymujących się 1 głos

50:15.300 --> 50:18.000
uchwała została podjęta

50:20.200 --> 50:22.100
Wysoka Rado

50:22.500 --> 50:26.100
wyczerpaliśmy zaplanowany na dzień dzisiejszy porządek obrad sesji

50:26.600 --> 50:29.100
dziękuję Paniom, Panom Radnym za udział

50:31.200 --> 50:34.100
Pani Burmistrz za udział w XIII Sesji Nadzwyczajnej

50:35.100 --> 50:38.000
zamykam XIII Sesję Rady Miejskiej


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze